Opetusmetsät oppimisympäristönä

Metsäalan oppimisympäristöinä toimivat erilaiset metsäalueet. Toimimme sekä Esedun omissa opetusmetsissä että eri yhteistyötahojen hakkuualueilla. Metsäalueilla alan opiskelijat harjoittelevat käytännössä metsän viljelyn ja hoidon perusteita sekä hakkuutyöntekoa manuaalisesti ja koneellisesti. Metsässä työskennellessään opiskelijat tekevät samalla tuottavaa työtä metsänomistajille sekä puunhankintafirmoille.

Metsäalalla toimii harjoitusyritystoiminnan kaltaisesti niin sanottuja hakkuuketjuja pääsääntöisesti Mikkelin ja Pieksämäen alueella. Hakkuuketjuun kuulu hakkuukone (moto) ja metsätraktori (ajokone). Jokaisessa hakkuuketjussa on kaksi ryhmää, yksi opettaja ja neljä opiskelijaa. Hakkuutyötä tehdään kahdessa vuorossa, joten opiskelijat oppivat tekemään työtä myös pimeässä.

Hakkuuketjujen toiminta keskittyy metsäkoneenkuljettajan tutkinnossa pääsääntöisesti kolmannelle opintovuodelle. Opiskelijat tekevät merkkikohtaisilla koneketjuilla koko opintovuoden hakkuutyöhön liittyviä tehtäviä kahdessa vuorossa. Opiskelijoilla on myös seurantavelvollisuus työntuottavuuden näkökulmasta hakkuiden aikana. Kerättyjä tietoja hyödynnetään yritystoiminnan osaamiskokonaisuuksien yhteydessä.

Opiskelija voi suuntautua hakkuukoneen kuljettajaksi tai metsätraktorin kuljettajaksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita koneketjun konemerkki erityisesti, jos tiedossa on työssäoppimispaikka tai työpaikka jollekin tietylle konemerkille. Metsän uudistamisen yhteydessä opiskelijoilla on myös mahdollisuus oppia koneellinen maanmuokkaus kuten kaivukonetyö.

Lisätietoa

Mikkeli:
opettaja Reijo Kääriäinen
puh. 044 711 5614
reijo.kaariainen@esedu.fi

Pieksämäki:
opettaja Veikko Ikonen
puh. 040 305 6687
veikko.ikonen@esedu.fi

 

Jaa sivu