Ohjaus

Ohjauksesta tukea osaamisen hankkimiseen

Opiskelijoiden ohjaus tukee osaamisen vahvistumista, mahdollistaa joustavat opintopolut ja tukee elinikäistä oppimista. Opettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita, joiden työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote. Esedussa jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuohjaaja. Vastuuohjaajan tehtävänä on sitouttaa opiskelija opintoihin ja ohjata häntä myös urasuunnittelussa. Opiskelijan osaamisen kehittymistä tukevat myös opinto-ohjaaja ja taitovalmentaja sekä työelämän työpaikkaohjaajat.

Ohjaavan ja kannustavan arvioinnin tarkoitus on edistää opiskelijan oppimista. Tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan opiskelijaa ja selvittää hänen tarpeensa, mitä hän jo osaa ja mitä hän opinnoiltaan haluaa.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon suorittamisen aikana. Osaamisen kehittymistä arvioivat ja siitä palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat, sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana myös vastuullinen työpaikka-ohjaaja.

Jaa sivu