Opintotarjonta

Joustava opintotarjonta tukee henkilökohtaista etenemistä

Ammatillisessa koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutukseen hakeutumisvaiheessa Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla opiskelija suunnittelee omaa opintopolkuaan. Opiskelun on oltava opiskelijalle mielekästä ja kiinnostavaa. Henkilökohtaisella osaamisen kehittämissuunnitelmalla pyritään antamaan tilaa opiskelijan omille valinnoille, luovuudelle sekä vastuullisuuden kehittymiselle.

Esedussa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella yksilöllisten valintojensa pohjalta, omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaan. Opiskelija voi hankkia tavoittelemansa osaamisen erilaisilla koulutuksen järjestämismuodoilla.

Esedun joustavan opintotarjonnan ansiosta opiskelija voi muuttaa henkilökohtaista suunnitelmaansa opintojen etenemisestä elämäntilanteensa tai esimerkiksi työelämässä tapahtuvien muutosten mukaisesti.  Opintotarjonta mahdollistaa ylioppilastutkinnon suorittamisen ammatillisen perustutkinnon rinnalla ja se helpottaa erilaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista. Opintopolkuja voivat olla esimerkiksi moniosaaja-, yrittäjyys-, korkeakoulu-, taitaja- ja kansainvälisyyspolku.

Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tavoittelema osaaminen voidaan hankkia erilaisilla koulutuksen järjestämismuodoilla, ja koulutuksen järjestäjä päättää toteuttamistavoista. Joustava opintotarjonta tukee näitä tavoitteita. Omien osaamistarpeiden arviointi, yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja seuraaminen motivoivat opiskelijaa ja kannustavat tavoitteiden saavuttamiseen.

Jaa sivu