Osaamisen hankkiminen työelämässä

Kuvaus Osaamisen hankkiminen työelämässä

Esedu toimii tiiviissä yhteistyössä etelä-savolaisen työelämän kanssa. Osa kaikkien tutkintojen osaamistavoitteista opitaan työpaikoilla alan työtehtäviä tekemällä. Työpaikalla järjestettävä koulutus on olennainen osa ammatillista koulutusta ja sen avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen on ajantasaista ja vastaa työelämän vaatimuksia.   

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija opiskelee yksilöllisten valintojensa pohjalta, omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Monet opiskelijat suosivat työvaltaista opiskelua oman opintopolkunsa suunnittelussa. Oman yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja seuraaminen motivoivat opiskelijaa ja kannustavat osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Meillä kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, jonka ajoitus ja pituus vaihtelevat opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa työpaikoilla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, tai niiden yhdistelmänä. Opiskelijalla on mahdollisuus työpaikalla järjestettävään koulutukseen myös ulkomailla. 

Ohjaava opettaja perehdyttää opiskelijan sekä työpaikan toimijat ennen työpaikalla järjestettävän koulutuksen alkamista. Työpaikalla opiskelijan tukena toimii aina työpaikkaohjaaja, joka kertoo työpaikan toimintatavoista ja opastaa työtehtävissä.  

Työpaikalla järjestettävä koulutus tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuden osoittaa osaamisensa työelämässä. Samalla se madaltaa työnantajien kynnystä palkata opiskelija töihin. Tästä syystä työpaikalla tapahtuva oppiminen on myös olennainen osa opiskelijan ura- ja työllistymissuunnitelmaa.  

Työpajat toimivat tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Hanketoiminnalla työpajojen toimintaa on tuotu entistä lähemmäksi opinnollistamalla ammatillisia tutkintoja työpajojen työpisteiden kanssa. 

Jaa sivu