Osaamisen kehittäjät

Esedun opettajat ovat moniosaajia

Opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä Esedussa vastaavat opettajat, joilla on erilaisia vastuualueita. Taitovalmentajat toimivat opettajien rinnalla opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittämisen tukena. Työelämässä opiskelijoiden osaamisen kehittymisestä vastaavat työpaikkaohjaajat.

Opinto-ohjaajat ovat ohjauksen asiantuntijoita, jotka auttavat opiskelijoita henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman teossa ja ohjaavat opiskelijoita jatko-opintoihin ja työelämään.

Esedun opettajat ovat moniosaajia ja pedagogisia asiantuntijoita, jotka osallistuvat erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan osaamisen kehittymisen valmennukseen ja oppimisympäristöjen jatkuvaan kehittämiseen​. Opettajat rakentavat opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, joissa huomioidaan erilaisten opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet.

Opettajuus kehittyy jatkuvasti:

  • Opettajakeskeisyydestä siirrytään opiskelijakeskeisyyteen ja yksittäisten asioiden opettamisesta kokonaisuuksien opettamiseen
  • Yksin opettamisesta siirrytään yhteisopettajuuteen ja opettajan yksilöllisestä autonomiasta siirrytään yhteisölliseen työskentelyyn

Opettajien erilaisia rooleja

Uusi opettajuus edellyttää erikoistumista erilaisiin rooleihin. ​Opettajien ja ohjaustoimijoiden osaamisen kehittäminen on osa konsernin henkilöstön kehittämistä.

Vastuuohjaaja on ohjauksen asiantuntija ja vastaa mm. henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta.

Työelämäopettaja luotsaa osaamisen kehittymistä erityisesti aidoissa työelämän oppimisympäristöissä, on yhteyshenkilönä työelämän suuntaan sekä toimii työelämäfoorumien vetäjänä.

Verkko-opettaja erikoistuu verkko-ohjaukseen ja erilaisten verkko-opetusmallien toteuttamiseen osana yhteistä palvelumallia.

Tutkintovastaava hallitsee tutkinnon perusteet, vastaa toteutussuunnitelmien laadinnasta, hallitsee osaamisen arvioinnin ja HOKS- käytänteet.

Erityisopetusvastaavat ovat mukana oman alansa erityisen tuen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Kansainvälisyysvastaavat huolehtivat opiskelijoiden kansainvälistymistaidoista ja koordinoivat kansainvälisiä vaihtoja. ​

 

Jaa sivu