Osaamisen kehittäjät

Esedun opettajat ovat moniosaajia

Opiskelijoiden osaamisen kehittämisestä Esedussa vastaavat opettajat, joilla on erilaisia vastuualueita. Taitovalmentajat toimivat opettajien rinnalla opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittämisen tukena. Työelämässä opiskelijoiden ohjaajina toimivat työpaikkaohjaajat[PA1] .

Opinto-ohjaajat ovat ohjauksen asiantuntijoita, jotka auttavat opiskelijoita opintojen suunnittelussa, opintojen mahdollisissa pulmatilanteissa ja ohjaavat heitä jatko-opintoihin ja työelämään.

Esedun opettajat ovat moniosaajia ja pedagogisia asiantuntijoita, jotka vastaavat erilaisissa oppimisympäristöissä toteutettavasta opetuksesta ja ohjauksesta, ja rakentavat opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja, joissa huomioidaan erilaisten opiskelijoiden tavoitteet ja tarpeet.

Opettajuus kehittyy jatkuvasti:

  • Opettajakeskeisyydestä siirrytään opiskelijakeskeisyyteen ja yksittäisten asioiden opettamisesta kokonaisuuksien opettamiseen
  • Yksin opettamisesta siirrytään yhteisopettajuuteen ja opettajan yksilöllisestä autonomiasta siirrytään yhteisölliseen työskentelyyn

Opettajien erilaisia rooleja

Uusi opettajuus edellyttää erikoistumista erilaisiin rooleihin. ​Opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen on osa henkilöstön kehittämistä.

Vastuuohjaaja on ohjauksen asiantuntija ja vastaa mm. opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta.

Työelämäopettajat ohjaavat osaamisen kehittymistä erityisesti aidoissa työelämän oppimisympäristöissä sekä toimivat yhteyshenkilönä työelämän suuntaan.

Verkko-opettaja erikoistuu verkko-opetukseen ja ohjaukseen. Verkko-opettajan tehtäviin voi kuulua myös verkko-opetuksen vertaistukitehtäviä tai koordinointia.

Tutkintovastaava hallitsee tutkinnon perusteet, vastaa toteutussuunnitelmien laadinnasta, hallitsee osaamisen arvioinnin ja HOKS- käytänteet.

Erityisopetusvastaavat ovat mukana oman alansa erityisen tuen palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. He myös ohjaavat ja avustavat tarvittaessa vastuuohjaajia erityisen tuen suunnitelmien laatimisessa.

Kansainvälisyysvastaavat tiedottavat alansa opiskelijoita opiskelijavaihtomahdollisuuksista sekä koordinoivat vaihtoja. He vastaavat omalta osaltaan myös oppilaitoksen kv-toimintaan liittyvästä verkostoitumisesta, verkostojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Jaa sivu