Työelämäyhteistyö

Monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa

Esedu tekee monipuolista yhteistyötä alueen työelämän kanssa, ja jokaisen esedulaisen rooli työelämäyhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on tärkeä. Tehtävänämme on antaa opiskelijoille vahvat työelämätaidot sekä edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta. Toisaalta tavoitteenamme on kouluttaa riittävästi osaavaa työvoimaa alueemme työpaikoille. Ilman tiivistä työelämäyhteistyötä tämä ei ole mahdollista.

Työelämäyhteistyö on jatkossa entistäkin tärkeämpää, sillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa edelleen. Aidoissa työelämän tilanteissa opiskelijat ammentavat tietoa alan osaamisvaatimuksista ja oppivat soveltamaan aiemmin opittua. Lisäksi opintojen työelämäläheisyys tukee opiskelijoiden työllistymistä. Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Opettajien rooli työelämäyhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on keskeinen. Olemmekin halunneet korostaa tätä nimeämällä eri aloille työelämäopettajia, jotka toimivat oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa. Lisäksi opettajat täydentävät omaa osaamistaan säännöllisillä työelämäjaksoilla.

Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, tai niiden joustavana yhdistelmänä. Työelämäkumppaneidemme ohjaus- ja arviointitaitoja tuemme järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Joillakin aloilla työelämä on vahvasti mukana Esedun toiminnassa myös kummiyritystoiminnan kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. yrityksen säännöllistä yhteydenpitoa kummiluokan opiskelijoihin, työelämän puheenvuoroja, yritysvierailuja ja työelämässä oppimisen tukemista. Näin opiskelijat saavat jo opintojensa aikana tiiviin kontaktin kummiyritykseen ja kuulevat suoraan työelämän näkökulman opiskeltaviin asioihin.

Työelämäyhteistyön vahvistamiseksi Esedussa toimii 25 koulutusalakohtaista työelämäfoorumia, joissa on edustettuna noin 200 yritystä ja organisaatiota sekä sidosryhmien edustajaa. Foorumeissa on nimetyt työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukselle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle.

Työelämäfoorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja eri osapuolille lisäarvoa tuottavaa. Foorumeissa käydään keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista. Foorumeissa ennakoidaan myös alan toimintaympäristössä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Tarjoamme työelämälle myös erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä osaamiskartoituksia. Näiden avulla työyhteisöt voivat kehittää ja täydentää osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita.

Jaa sivu