Työelämäyhteistyö

Monipuolista yhteistyötä työelämän kanssa

Teemme monipuolista yhteistyötä alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tehtävämme on antaa opiskelijalle vahvat työelämätaidot sekä edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta. Opintojen työelämäläheisyys tukee opiskelijoiden työllistymistä. Opettajan rooli yhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on keskeinen. Työelämäasiantuntijat kehittävät ja koordinoivat työelämäyhteistyötä. Oppisopimuskoordinaattorit vastaavat kokonaisten tutkintojen oppisopimuksista.

Työelämäyhteistyö on jatkossa entistäkin tärkeämpää, sillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa edelleen. Aidoissa työelämän tilanteissa opiskelija ammentaa tietoa alan osaamisvaatimuksista ja oppii soveltamaan aiemmin opittua. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opintojen työelämäläheisyys tukee opiskelijoiden työllistymistä. Työelämäkumppaneiden ohjaus- ja arviointitaitoja tuemme järjestämällä työpaikkaohjaajakoulutusta.

Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tiivis yhteistyö työelämän ja yritysten kanssa mahdollistaa laadukkaan osaamisen kehittämisen työpaikoilla. Esedussa toimii 26 koulutusalakohtaista Työelämäfoorumia, joissa on edustettuna noin 200 yritystä ja organisaatiota sekä sidosryhmien edustajaa. Foorumissa on nimetyt työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukseen ja Etelä-Savon Maakuntaliittoon.

Tarjoamme työelämälle myös erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä osaamiskartoituksia. Näiden avulla työyhteisöt voivat kehittää ja täydentää osaamistaan ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tiivis yhteistyö työelämän ja yritysten kanssa mahdollistaa laadukkaan osaamisen kehittämisen työpaikoilla.

Foorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja eri osapuolille lisäarvoa tuottavaa. Foorumeissa käydään keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, tai niiden yhdistelmänä. Opiskelijalla on mahdollisuus työpaikalla järjestettävään koulutukseen myös ulkomailla.

Jokaisen esedulaisen rooli työelämäyhteistyön rakentamisessa ja kehittämisessä on keskeinen. Esedun opettajat päivittävät osaamistaan säännöllisillä työelämäjaksoilla. Työelämäkumppaneiden ohjaus- ja arviointitaitoja tuemme järjestämällä työpaikkaohjaaja -koulutusta.

Jaa sivu