Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkein arvomme

Esedussa osaaminen, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toiminnan perusta. Osaamisen hankkimista, moniosaajuuden kehittymistä ja elinikäisen oppimisen valmiuksia tuetaan monipuolisilla opetuksen ja ohjauksen menetelmillä ja erityistä tukea tarjotaan sitä tarvitseville.  Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opettajan rooli ohjaajana on vahva. Osaamisen arviointi tukee osaamisen kehittymistä ja se tehdään yhdessä työelämän kanssa.

Esedun monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämistä. Esedun opiskelijat voivat kehittää osaamistaan työelämässä, oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä sekä digitaalisissa ympäristöissä.

Vastuullisuus on tärkein arvomme. Toimimme aina asiakkaidemme – opiskelijoiden ja työelämän – parhaaksi. Toimintakulttuurimme on avoin ja erilaisuus nähdään voimavarana. Toimimme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädettyjen lakien mukaisesti. Avoin vuorovaikutuskulttuuri tarjoaa jokaiselle Esedussa toimivalle mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää yhteisöllisyyttä.

Vastuullinen, joustava ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on kirjattu oppilaitoksen strategiaan. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä noudatetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullisuus on tärkein arvomme. Toimimme aina asiakkaidemme – opiskelijoiden ja työelämän – parhaaksi. Toimintakulttuurimme on avoin ja erilaisuus nähdään voimavarana.

Kestävää kehitystä

Sosiaalisesti kestävä kehitys näkyy Esedun toiminnassa mm. syrjäytymisen ehkäisyssä, tasa-arvon edistämisessä, työllisyyden tukemisessa sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys rakentuu kestävään kulutukseen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden huomioimiseen arkipäivän toiminnoissa. Kulttuurinen kestävyys huomioi oppilaitoksen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Esedussa on osa yhteiskunnallista vastuuta.

Kestävä kehitys on vahvasti kytköksissä tulevaisuuteen: teemme tänään päätöksiä ja valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Ammatillisten opintojen tulee antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää omien valintojen vaikutuksia tulevaisuuteen ja oman ammattialaan liittyviin muutoksiin. Ammatillisen ympäristöosaamisen oppimisen ja asenteiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppimisympäristöissä, oppilaitosympäristöissä sekä työpaikoilla toimitaan kestävällä tavalla. Ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat opitaan parhaiten, kun ne ovat luonnollinen osa oppimis- ja oppilaitosympäristöä.

Esedussa huolehditaan, että valmistuvilla opiskelijoilla on vastuullinen asenne sekä sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuu.

 

Jaa sivu