Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkein arvomme

Esedussa osaaminen, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toiminnan perusta. Osaamisen hankkimista, moniosaajuuden kehittymistä ja jatkuvan oppimisen valmiuksia tuetaan monipuolisilla opetuksen ja ohjauksen menetelmillä ja erityistä tukea tarjotaan sitä tarvitseville.  Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opettajan rooli ohjaajana on vahva. Osaamisen arviointi tukee osaamisen kehittymistä ja se tehdään yhdessä työelämän kanssa.

Esedun monipuoliset oppimisympäristöt ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut tukevat ammatissa vaadittavien tietojen ja taitojen kehittämistä. Esedun opiskelijat voivat kehittää osaamistaan työelämässä, oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä sekä digitaalisissa ympäristöissä.
Vastuullisuus on tärkein arvomme. Toimimme aina asiakkaidemme – opiskelijoiden ja työelämän – parhaaksi. Toimintakulttuurimme on avoin ja erilaisuus nähdään voimavarana. Toimimme tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädettyjen lakien mukaisesti. Avoin vuorovaikutuskulttuuri tarjoaa jokaiselle Esedussa toimivalle mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää yhteisöllisyyttä.

Vastuullinen, joustava ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on kirjattu oppilaitoksen strategiaan. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä noudatetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullinen, joustava ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen toiminta on kirjattu oppilaitoksen strategiaan. Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä noudatetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullisuus on tärkein arvomme. Toimimme aina asiakkaidemme – opiskelijoiden ja työelämän – parhaaksi. Toimintakulttuurimme on avoin ja erilaisuus nähdään voimavarana.

Jaa sivu