Yksilöllisyys

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen on tärkeää peruskoulun päättäneille ja ilman tutkintoa oleville opiskelijoille. Työelämän murros ja elinikäisen oppimisen toteutuminen edellyttävät jokaiselta ammattitaidon jatkuvaa päivittämistä, kehittämistä ja uudistamista peruskoulutuksen jälkeen. Aikaisemmin suoritettuja tutkintoja voi täydentää suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia.

Esedussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Jokaisen oma oppimispolku rakentuu opiskelijan oman osaamisen pohjalta, vain puuttuva osaaminen hankitaan. Opiskelijan kaikki aikaisemmin hankittu osaaminen tehdään näkyväksi ja hyväksytään mahdollisuuksien mukaan osaksi tutkintoa. Tästä johtuen opintojen kesto, oppimisympäristöt ja koulutusmuodot voivat eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilaiset.

Opiskelijalle tehdään myös urasuunnitelma, jonka avulla opiskelija voi itse vastuuohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan ohjauksella suunnitelmallisesti edetä opinnoissaan kohti työelämää tai jatko-opintoja.

Jaa sivu