Yksilöllisyys ja ohjaus

Yksilöllinen ohjaus keskiössä

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen on tärkeää peruskoulun päättäneille ja ilman tutkintoa oleville opiskelijoille. Työelämän murros ja elinikäisen oppimisen toteutuminen edellyttävät jokaiselta ammattitaidon jatkuvaa päivittämistä, kehittämistä ja uudistamista peruskoulutuksen jälkeen. Aikaisemmin suoritettuja tutkintoja voi täydentää suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia.

Esedussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Jokaisen oma oppimispolku rakentuu opiskelijan oman osaamisen pohjalta, vain puuttuva osaaminen hankitaan. Opiskelijan kaikki aikaisemmin hankittu osaaminen tehdään näkyväksi ja hyväksytään mahdollisuuksien mukaan osaksi tutkintoa. Tästä johtuen opintojen kesto, oppimisympäristöt ja koulutusmuodot voivat eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilaiset.

 

Riittävällä ja oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään elinikäisen oppimisen avaintaitoja, opintojen läpäisyä ja työllistymistä. Ohjauksessa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja valmiudet.

Jokaisen oma oppimispolku rakentuu opiskelijan oman osaamisen pohjalta, vain puuttuva osaaminen hankitaan.

Opiskelijalle tehdään myös urasuunnitelma, jonka avulla opiskelija voi itse vastuuohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan ohjauksella suunnitelmallisesti edetä opinnoissaan kohti työelämää tai jatko-opintoja.

Ohjauksesta tukea osaamisen hankkimiseen

Ohjauksen tavoitteena Etelä-Savon ammattiopistossa on tukea ammatillisen identiteetin kehittymistä, edistää opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja sekä antaa valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Ohjaus on tavoitteellista, ja se perustuu ohjattavan tarpeisiin ja tutkinnon perusteisiin. Opiskelijoiden ohjaus tukee osaamisen vahvistumista, mahdollistaa joustavat opintopolut ja tukee elinikäistä oppimista. Ohjauksella pyritään myös lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Ohjauksen toteuttamisen lähtökohtana on, että opiskelija saa valmiudet toimia oppilaitosyhteisössään, suunnitella opintojaan ja sitoutua opiskeluun. Ohjaus on koko opiskeluajan jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on kannustaa ja tukea opiskelijan itsetuntoa. Ohjaus on tavoitteellista ja se perustuu opiskelijan tarpeisiin. Se on luonteeltaan tiedottavaa ja vuorovaikutteista, ammatillisen suuntautumisen ja kehittymisen ohjausta sekä opiskelun ja oppimisen ohjausta.

Ohjauksessa tehdään yhteistyötä kodin ja oppilaitoksen välillä sekä talon sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa. Opiskelijoiden ohjauksesta Esedussa vastaavat opinto-ohjaajat, opettajat ja oma vastuuohjaaja. Myös taitovalmentajilla ja työpaikkaohjaajilla on oma roolinsa osaamisen kehittymisen ohjauksessa.

Jaa sivu