Opiskelijan oppisopimus

Opiskelijalle

Oppisopimus on taloudellinen ja joustava tapa hankkia tutkinto

Oppisopimuskoulutus sopii sinulle

 • jos olet vailla ammatillista koulutusta tai haluat jatkaa opintojasi suorittamalla ammatillisen tutkinnon
 • sinulta puuttuu todistus ammattitaidostasi
 • haluat vaihtaa ammattia
 • haluat lisätä tai täydentää osaamistasi tietyssä ammatissa tai työtehtävässä
 • mikäli saat palkkaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Sinulla on oikeus

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan oppisopimuksen ajalta ja työsuhteeseen kuuluviin etuihin
 • maksuttomaan koulutukseen ja opintososiaalisiin etuihin

Sinulla on velvollisuus

 • asettaa tavoitteet koulutuksellesi
 • tehdä työnantajan määräämiä työtehtäviä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti
 • osallistua HOKS:n mukaiseen koulutukseen sekä itsenäiseen tiedon hankintaan
 • arvioida omaa osaamistasi ja osallistua yhteisiin palautekeskusteluihin

Opiskelijaksi hakeutuva

Selvitä itsellesi oppisopimuksen perusperiaatteet ja toimi seuraavasti:

Minulla on jo työpaikka

Minulla ei vielä ole työpaikkaa

Olen opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa

 • haluat suorittaa opintojasi työpaikalla työsuhteessa ja työnantaja maksaa palkkaa
 • voit suorittaa tutkinnon osan tai tutkintosi loppuun
 • etsi itsellesi koulutustavoitteesi mukainen työpaikka
 • sovi oppisopimuksen aloittamisesta vastuuohjaajasi kanssa
 • ota yhteyttä oppisopimuspalveluihin Mikkeliin tai Pieksämäelle

Oppisopimus solmitaan työnantajan, opiskelijan ja oppisopimustoimijan kesken yhteistyössä oppilaitoksen opettajan kanssa.

 

Jaa sivu