Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaajalla on antoisa ja haastava tehtävä

Pääosa opiskelijan osaamisen hankkimisesta tapahtuu suunnitellusti työpaikalla, missä työpaikkaohjaajalla on keskeinen rooli.

Ohjaaja on suunnittelija, esimerkin antaja, arvioija, kannustaja ja yhteistyökumppani. Rooli voi vaihdella tilanteesta toiseen. Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen!

Järjestämme työpaikkaohjaajille koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajan valmiuksia opiskelijan ohjauksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa sekä palautteen antamisessa ja arvioinneissa.

Työpaikkaohjaajan tehtävät

1.Perehdyttäminen työpaikalla

 • Heti alussa pyritään muodostamaan hyvä ja kannustava ilmapiiri
 • Tärkein tehtävä on perehdyttää opiskelija yritykseen ja tutustuttaa hänet muuhun henkilökuntaan
 • Opiskelijalle kerrotaan yrityksen perustiedot ja toimintaperiaatteet sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat työpaikalla
 • Muille työntekijöille kerrotaan, että opiskelija on koulutuksessa ja tarvitsee tietoa ja tukea

2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu ja ohjaus. Tavoitteena on, että

 • tietopuolinen opetus ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Suunnittelulla varmistetaan, että tutkinnossa vaadittava ammattitaito koko laajuudessaan opitaan työssä ja oppilaitoksessa
 • työpaikkaohjaaja osaa antaa ohjausta ja tukea. Työpaikkakouluttajana toimit opiskelijan tukihenkilönä ja neuvonantajana koko opiskelun ajan. Tärkeintä on ohjaajan oma halu toimia ohjaajana.
 • tutustut oman alasi tutkinnonperusteisiin ja työtehtävien vaiheistamiseen ohjauksessa

3. Arviointi ja palautteen antaminen

 • Oppimisen ja osaamisen arviointi ovat osa opiskelijan osaamisen hankkimisen prosessia.
 • Palautetta on hyvä antaa koko opiskeluprosessin ajan.
  • Palaute kertoo opiskelijalle, miten opiskelija on edistynyt ja mitä vielä tulisi oppia
  • Palautekeskustelut kehittävät opiskelijan itsearviointitaitoa. Ilman palautetta opiskelijan on vaikea kehittää toimintaansa
 • Opiskelijan osaamista arvioidaan näytössä. Näyttöä voi arvioida työpaikkaohjaaja, joku toinen työntekijä työpaikalta tai työnantaja. Olennaista on, että arvioija tietää, mitä ja miten hän arvioi. Arvioijan tulee tuntea ammattialan työtehtävät ja niiden sisältö laajasti joko koulutuksen tai työssä hankitun osaamisen kautta.
Jaa sivu