Usein kysyttyä oppisopimuksesta

Mitä se oppisopimuskoulutus on?
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitosopinnoilla.

Mitä kaikkea oppisopimuksella voi opiskella?
Oppisopimuksella voi opiskella ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160.

Kauanko se oppisopimuskoulutus kestää?
Oppisopimuksen kesto vaihtelee. Keskimäärin perustutkinnoissa noin kaksi vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1-2 vuotta, muu lisäkoulutus joka ei johda tutkintoon  1-12 kuukautta.

Onko oppisopimukseen valtakunnallista hakumenettelyä?
Ei ole

Mistä saan oppisopimustyöpaikan?
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Pitääkö olla työtön päästäkseen oppisopimuskoulutukseen?
Ei tarvitse

Soveltuvatko kaikki työpaikat oppisopimustyöpaikoiksi?
Työpaikan soveltuvuus tarkistetaan oppisopimustoimijan toimesta

Milloin oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa?
Työnantajan sekä opiskelijan tarpeiden mukaan, mihin aikaan vuodesta tahansa

Mihin otan yhteyttä, jos saan oppisopimustyöpaikan?
Esedun oppisopimuskoordinaattoriin, jos asut Etelä-Savossa.

Kenen oppisopimustoimijan kanssa minun pitäisi asioida?
Oppisopimus solmitaan yleensä sen alueen oppisopimustoimijan kanssa, jonka toiminta-alueella opiskelijan työpaikka/yritys on.

Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?
Kyllä

Paljonko koulutus maksaa?
Yleensä opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia

Maksetaanko oppisopimusaikana palkkaa?
Kyllä, työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Ovatko tietopuoliset koulutuspäivät palkallisia?
Jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitosopintojen ajalta, oppisopimustoimijalta voit hakea päivärahaa ja perheavustusta

Jos opiskelijalle ei makseta palkkaa oppilaitosopintojen ajalta, miten toimitaan?
Opiskelijalle maksetaan opiskelupäiviltä päivärahaa 15 € päivässä ja lisäksi perheavustusta 17 € päivässä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi

Millaista palkkaa työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta?
Työnantaja maksaa opiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.

Mikä on oppisopimusopiskelijan viikkotyöaika?
Keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Voiko oppisopimusopiskelija työskennellä yksin?
Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin.

Voiko oppisopimustyöpaikkaa vaihtaa?
Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Voiko oppisopimuksen purkaa?
Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Miten määräytyy oppisopimusopiskelijalle vuosilomat?
Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitosopinnot kerryttävät myös vuosilomaa

Onko työnantajalla / opiskelijalla velvollisuus jatkaa työsuhdetta oppisopimuksen päätyttyä?
Oppisopimus on määräaikainen koulutussopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta.

Täytyykö opiskelijan itse hakeutua oppilaitokseen?
Ei tarvitse. Kun oppisopimus on solmittu, oppisopimustoimija ilmoittaa opiskelijan oppilaitokseen.

Onko oppisopimusopiskelijoille soveltuvuuskokeita?
Joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala) myös oppisopimusopiskelijoille järjestetään soveltuvuuskokeet tai henkilökohtaiset haastattelut.

Huomioidaanko aiemmat opinnot ja työkokemus?
Oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin alalta hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Missä oppilaitosopinnot järjestetään?
Pääsääntöisesti koulutus hankitaan Esedulta läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös muusta oppilaitoksesta

Kuinka usein on opiskelua oppilaitoksessa?
Lähipäiviä oppilaitoksessa keskimäärin: perustutkinnoissa noin 2-5 päivää kuukaudessa, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 2-3 päivää kuukaudessa, muussa lisäkoulutuksessa lähipäivistä sovitaan erikseen.

Maksetaanko opiskelijalle matka- ja majoituskorvauksia?
Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on 10-80 km suuntaansa, maksetaan bussilipun suuruinen korvaus päivittäisestä matkasta. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelijalle maksetaan lisäksi 8 € vuorokaudessa majoituskorvausta.

Onko kesäkuukausina opiskelua oppilaitoksessa?
Harvoin mutta mahdollista.

Mitä tukea työnantaja saa?
Koulutuskorvausta ja mahdollisesti palkkatukea, kun opiskelijaksi hakeva on työtön työnhakija

Saanko opiskelijakortin tai Kelan opintoetuuksia?
Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa, joten hän ei saa näitä etuuksia

Minkä ikäiset voivat opiskella oppisopimuksella?
Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias perusopetuksen (tai vastaavat tiedot) suorittanut eikä yläikärajaa ole.

Voiko oppisopimuksella opiskella useampia kertoja?
Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esim. ensin perustutkinnon ja jatkaa sitten myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla

Voiko oppisopimuksen aikana opiskella muualla?
Toista ammatillista koulutusta ei voi opiskella mutta esim. ammattikorkeakoulussa voi

Antaako oppisopimuksella suoritettu tutkinto jatko-opintokelpoisuuden?
Kyllä. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Onko ammatillinen kuntoutus oppisopimuksella mahdollista?
Kyllä, Kelan tai Vakuutusyhtiön päätöksellä

Jaa sivu