Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla

 • Yrittäjän ammattitutkinnon
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon

tai opiskelemalla toimialasi

 • ammatillisen perustutkinnon
 • ammattitutkinnon
 • erikoisammattitutkinnon

Yrittäjän oppisopimus

 • perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen
 • pääsääntöisesti oppimista omassa yrityksessä, jota täydennetään HOKS:n mukaisilla opinnoilla
 • koulutus on yrittäjälle maksutonta
 • yrittäjällä on oikeus opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla
 • yrittäjällä olisi hyvä olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja/mentori, joka tutkinnosta riippuen voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä. Mentorille tai mentoriyritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Kun suunnittelet opiskelun aloittamista oppisopimuksella

Työpaikkaohjaaja/mentori

esimerkiksi yrittäjäkumppani, toinen yrittäjä

 • hallitsee tavoiteltavan tutkinnon koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta
 • perehtyy tutkinnon sisältöön ja arvioinnin kriteereihin
 • sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa
 • antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään toimintaansa
Jaa sivu