Usein kysytyt kysymykset

Hakeutuminen

Valmistun keväällä ammattiin jota olen opiskellut, nyt on viimeinen vuosi menossa. Missä haussa haen uudelle alalle opiskelemaan?

Mikäli sinulla on jo jokin aikaisempi tutkinto, haet uudelle alalle jatkuvassa haussa. Parhaiten saat tiedon koulutuksista ja koulutuksien aloituksista www-sivuiltamme.

Yhteishaku

Jos ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin aloituspaikkoja saavatko ensisijaiset hakijat automaattisesti paikan?

Kyllä, jos hakija täyttää kaikki valintakriteerit eli hänellä on riittävä suomen kielen taito sekä ammatissa vaadittava terveydentila.

Huomioidaanko valintaa tehdessä todistuksesta pelkästään 9.-luokan kevään numeroita vai vaikuttaako vaikka 8.-luokan kevään numerot valintaan?

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat valitaan 9-luokan päättötodistuksen perusteella. Päättötodistuksessa voi olla numeroita kasiluokalla päättyneistä aineista (esim. valinnaisista aineista). Valinnassa vaikuttaa perusopetuksen päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo sekä taito- ja taideaineiden painotettu keskiarvo: arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa.

Montako lisäpistettä peruskoululaiset saa yhteishaussa?

Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna kun haet. Lisäksi saat 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakulomakkeessa merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveeksi. Lisätietoa näistä löydät Opintopolusta.

Mitkä on eri koulutusten keskiarvorajat?

Yhteishaussa ei kannata katsoa keskiarvorajoja, koska hakupisteisiin vaikuttaa niin moni asia. Opintopolku.fi:ssä on selkeästi kerrottu mistä kaikesta hakupisteet muodostuvat. Alla olevassa listassa vain kahteen kohtaan vaikuttaa koulutodistuksen numerot. Yhteishaussa hakupisteitä saa seuraavasti:

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet,
  TAI:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta
 • 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
 • 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista
 • 1 – 3 pistettä työkokemuksesta
 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Lisätietoa: opintopolku.fi

Jos pisteet riittävät ensisijaiseen hakutoiveeseen niin saako kirjeitä toissijaisista hakutoivepaikoista, mikäli pisteet riittävät niihinkin?

Hakujärjestyksellä on merkitystä. Mikäli pisteesi riittävät, sinut valitaan ensisijaisen hakukohteesi koulutukseen. Tästä koulutuksesta saat kutsukirjeen. Sinulle tarjotaan vain se yksi koulutus, ja muut hakukohteet raukeavat. Näin ollen, jos päätätkin haluta vaikka kolmostoiveena olevaan koulutukseen, sinun on haettava sinne uudelleen jatkuvan haun kautta (Katso lisää: esedu.fi > Jatkuva haku)

Ennen opiskelijavalintoja saat mahdollisesti kutsuja pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kaikille niille aloille, joihin hakupisteesi riittävät (ja joissa on soveltuvuuskoe). Suosittelemme, että pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kannattaa osallistua, koska koskaan ei voi tietää miten ykkösvaihtoehdon kanssa käy. Opiskelijavalintojen jälkeen saat postia vain siitä oppilaitoksesta, johon olet saanut paikan. Muut eivät lähetä postia.

Miten muut oppilaitokset tietävät, jos hakija on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa ja siksi niiden toissijaisten hakutoivepaikkojen ei tarvitse ottaa tätä hakijaa huomioon, vaikka hänen hakupisteet riittäisivät toissijaisiin hakutoiveisiin?

Opintopolku.fi-hakujärjestelmä on valtakunnallinen. Kaikki oppilaitokset näkevät omien hakijoidensa tilanteen. Järjestelmä ilmoittaa kullekin oppilaitokselle kenelle valintakirje pitää lähettää.

Miten opiskelijavalinnat julkaistaan?

Jos olet antanut Opintopolussa sähköpostiosoitteesi hakemusta tehdessäsi, niin saat sähköpostiisi tiedon valinnasta ja linkin, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Kaikille opiskelupaikan saaneille lähtee oppilaitoksesta henkilökohtainen kirje kotiosoitteeseen.

Lisäksi julkaisemme nimilistat www-sivujemme uutispalstalla. Kannattaa huomioida, että julkaisemme vain niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet luvan julkaisuun. Nimen julkaisulupa kysytään hakuvaiheessa.

Jatkuva haku

Mitä tarkoittaa jatkuva haku? Voiko jatkuvassa haussa hakea paikkaa jos sai paikan yhteishaussa, mutta ei halua kyseistä paikkaa?

Jatkuvassa haussa voi hakea kaikille aloille. Jatkuvassa haun alkavat koulutukset löytyvät Esedun nettisivuilta. Voit hakea jatkuvassa haussa, vaikka olet saanut paikan yhteishaussa, mutta haluatkin vaihtaa alaa. 

Mitkä ovat jatkuvan haun valintakriteerit?

Jatkuvan haun valintaperusteet ovat:

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Opiskelupaikan vastaanotto

Jos sai yhteishaussa opiskelupaikan, mutta ei haluakaan sinne vaan jollekin toiselle alalle, niin miten pitäisi toimia?

Suosittelemme, että otat varmuuden vuoksi yhteishaussa saamasi paikan vastaan. Tarvittaessa voit perua sen myöhemmin. Jatkuvan haun kautta otamme uusia opiskelijoita sisään sitä mukaa kuin aloilla on vapaita paikkoja tarjolla. Voit siis hakea uutta/toista opiskelupaikkaa jatkuvassa haussa. 

Tuleeko siitä mitään vahvistusta, että opiskelupaikan vastaanottolomake on tullut perille opintotoimistoonne?

Ei. Emme lähetä viestiä siitä, että olemme saaneet opiskelupaikan vastaanottolomakkeesi. Olemme yhteydessä niihin opiskelupaikan saaneisiin opiskelijoihin, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta määräaikaan mennessä tai vahvistaneet opiskelupaikkaa sähköisesti Esedun Wilma-liittymän tai Opintopolun kautta. Mikäli emme tavoita opiskelijaa, hän menettää opiskelupaikan – varsinkin, jos tutkintoon on varasijoilla hakijoita. Kannattaa siis olla tarkkana palautuspäivän kanssa. 

Eli mikäli olet lähettänyt lomakkeen postissa meille, emmekä ole sinuun myöhemmin yhteydessä, lomake on tullut perille oppilaitokseen. 

Pitäisikö tulla kirje kotiin saadusta opiskelupaikasta? Miten se opiskelupaikka otetaan vastaan?

Kyllä, kaikille yhteishaussa opiskelupaikan saaneille lähetetään kotiin kirje. Kirjeessä on ohjeistus siitä, miten opiskelupaikka otetaan vastaan. Opiskelupaikka otetaan vastaan joko Esedun Wilma-liittymän tai Opintopolun kautta, tai täyttämällä ja palauttamalla ilmoittautumislomake määräpäivään mennessä oppilaitoksen HakuPisteeseen. Lomakkeen voi tuoda itse paikan päälle, lähettää postissa tai skannata ja lähettää sähköpostin liitetiedostona. 

Voiko omat vanhemmat todistaa oikeiksi todistusten kopiot?

Kyllä. Omat vanhemmat voivat todistaa jäljennökset/kopiot oikeiksi.

Valma

Onko Valmaan millanen haastattelu?

Haastattelu on lyhyt tapaaminen, jossa lähinnä selvitetään, miten Valma-koulutus vastaa hakijan tarpeisiin. Eli selvitämme haastattelulla hakijan motivaation ja taustoja, minkä perusteella pohditaan, onko Valma-koulutus hänelle toimiva ja soveltuva vaihtoehto. 

Kahden tutkinnon opinnot

Onko amiksessa mahdollista suorittaa myös yo-tutkinto ja toimiiko lukion ja amiksen yhteistyö hyvin Mikkelissä?

Kyllä on mahdollista. Haet opiskelupaikkaa Esedusta. Kun otat kesällä opiskelupaikan amiksesta vastaan, voit hakea kaksoistutkintoon. Saat tiedon kaksoistutkintoon valinnasta elokuun alussa, kun amis alkaa. Keski-arvoraja on lukuaineissa 7,0 ja jos hakijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, voi keski-arvoraja nousta korkeammaksikin. Lukion ja amiksen yhteistyö sujuu hyvin. Käytännössä lukio-opintoja on yhtenä päivän viikossa läpi opiskeluajan.

Miten kahden tutkinnon opinnot menee? Eli monta päivää opiskellaan lukiossa ja monta Esedulla viikossa ja millä tavalla?

Kahden tutkinnon suorittaminen onnistuu meillä kätevästi. Viikossa on yksi lukiopäivä, esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoilla lukiopäivä on perjantai. Lukio-opinnoissa opiskellaan äidinkieltä, englantia, matematiikkaa ja ruotsia. Lisäksi yhden reaaliaineen opetus tarjotaan lähiopetuksena. Näitä aineita ei tarvitse opiskella enää oman amisryhmän mukana Esedulla. Etenkin niillä aloilla, joista on perinteisesti paljon ”kaksareita”, työjärjestykset on pyritty suunnittelemaan siten, että lukiopäivinä oma amisryhmä opiskelee juuri näitä aineita, jotka eivät ole kaksareille pakollisia. Mahdolliset päällekkäisyydet työjärjestyksissä on hoidettu joustavasti ja alan opettajat suhtautuvat lukio-opintojen suorittamiseen myönteisesti.

Lukio-opinnoissa tähdätään viiden oppiaineen kirjoittamiseen: äidinkieli (pakollinen) ja vähintään kolme seuraavista: englanti, ruotsi, matematiikka, reaaliaine. Yhdestä oppiaineesta on oltava laaja oppimäärä. Jos et halua kirjoittaa esimerkiksi matematiikkaa tai ruotsia, voit valita tilalle toisen reaaliaineen. Reaaliaineen opinnot suoritat verkko-opintoina Otavian Nettilukiossa. Mikkelin etä- ja aikuislukion iltaopintoina on mahdollista suorittaa viidentenä oppiaineena myös B3-kielen opinnot. Reaaliaineista suosittelemme terveystietoa, yhteiskuntaoppia tai maantiedettä.  Myös pitkän matematiikan opiskelu on mahdollista verkko-opintoina. Lukio-opinnot vaativat motivaatiota ja hyviä opiskelutaitoja, kotitehtävien tekemiseen ja lukemiseen on varattava aikaa. Toisaalta kahden tutkinnon opinnot täydentävät ammatillisia opintoja (mm. opiskelet enemmän ja syvällisemmin kieliopintoja ja matematiikkaa) ja hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lukio-opinnot voi suorittaa myös kokonaan verkossa.

Mitä menetän jos valitsen amiksen lukion sijaan? Jos kyllästyn ammattiini, pääsenkö jatkamaan opintoja korkeakouluun?

Amiksen käyneille on KAIKKI ovet avoinna jatko-opiskeluun. Amiksesta voit jatkaa ammattikorkeakouluun tai vaikka yliopistoon asti. Lukioon verrattuna ”amispolulla” opiskelet vähemmän yleissivistäviä aineita kuten kieliä, matematiikkaa ja reaaliaineita. Meillä amiksessa keskitytään ammatin opiskeluun. Jos meiltä kysytään, niin valitsemalla amiksen/Esedun ”voitat aina”. Toisin sanoen valmistut suoraan ammattiin.

Monet jatkavat opintojaan tämän jälkeen ennemmin tai myöhemmin. Vaihtavat alaa toiseen ammattiin, jatkokouluttautuvat (esim. suorittavat alansa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon) ja/tai jatkavat opintoja korkeakouluun. Mikään ei ole kiveen hakattua tässä, eikä missään vaiheessa. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja siksi kannattaa varautua kouluttautumaan ja hankkimaan uusia taitoja läpi koko elämän.

Oletko miettinyt kahden tutkinnon opintoja? Mikäli sinulla on hyvät opiskeluvalmiudet (jaksat myös istua ja lukea) kahden tutkinnot opinnot on hyvä vaihtoehto. Lue lisää: Lukio-opinnot

Opintojen aloitus

Miten koulumatkatuen hakeminen tapahtuu?

Homma menee näin: Kun päätät ottaa opiskelupaikan meiltä vastaan, voit samassa yhteydessä toimittaa meidän opintotoimistoon Kelan koulumatkatukihakemuksen. Hakemuslomakkeita saat opintosihteereiltämme/EseduPisteistä, Kelan toimistoista tai osoitteesta kela.fi/lomakkeet. Palautettuasi tukihakemuksen saat meiltä ostotodistuksen, jolla voit käydä ostamassa lipun. Ostotodistuksen meiltä saat kuitenkin vasta koulun alkaessa tai muutamia päiviä ennen koulun alkua. Kelan sivuilla lisää aiheesta.

Mitä ensimmäisenä päivänä uudet oppilaat tekee koulussa?

Opinnot alkavat orientaatioviikolla. Sen aikana tutustut oman ryhmäsi opiskelijoihin ja vastuuohjaajaasi sekä Esedun tiloihin ja käytänteisiin.

Vastuuohjaajan kanssa käytte läpi tärkeitä asioita kuten työjärjestys, mitä opinnot sisältävät ja miten ne etenevät, yhteiset pelisäännöt jne. Ensimmäiset päivät menee paljolti talon tavoille ja tulevaan lukuvuoteen perehtyessä. Aika nopeasti aloitetaan kuitenkin jo käytännön työskentely sekä työympäristöön, esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin tutustuminen. Oma vastuuohjaaja huolehtii siitä, että opiskelu lähtee hyvin käyntiin.

Opiskelu Esedussa

Onko Esedulla matikkaa, äikkää yms?

Kyllä, perustutkinnoissa opiskellaan peruskoulusta tuttuja aineita. Näiden yhteisten aineiden virallinen nimi meillä on yhteiset tutkinnon osat eli tuttavallisemmin ”ytot”. 

Tosin nämä ytot on yhdistetty aika mukavasti oman ammattialan opintoihin. Esimerkiksi äidinkielessä paneudutaan oman ammattialan teksteihin ja asiakirjoihin, kielissä opiskellaan oman ammattialan sanastoa, matikassa lasketaan paljon sellaisia laskuja, joihin törmää tulevassa ammatissa jne. 

Yhteiset opinnot on ryhmitelty kolmeen tutkinnon osaan: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta ja työelämäosaaminen. 

Minkä pituisia koulupäivät on? Moneltako koulu alkaa ja entä loppuu? Onko välitunteja?

Koulu alkaa pääsääntöisesti kahdeksalta ja päättyy kahdelta. Koulupäivien pituus voi vaihdella jaksoittain, alasta riippuen välillä voi olla myös etäopiskelupäiviä. Näet viikon aikataulun omasta työjärjestyksestäsi Wilmasta. Koko koulun yhteisiä virallisia välituntiaikoja meillä ei ole. Tuntien välillä on tauot ja mikäli työjärjestyksessä on esim. koko päivän kestävä työsalipäivä, opettaja tauottaa tekemistä sopivin väliajoin.  

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Kysy kysymyksesi täyttämällä alla oleva lomake. Päivitämme vastauksen tälle sivulle.
Jaa sivu