Datanomi

Datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi on työpaikan bittinikkari, joka korjaa, selvittää ja on jatkuvasti ajan tasalla tietotekniikka-alan uutuuksista.

Datanomin koulutus tarjoaa sinulle hyvän ponnahduslaudan it-alan monipuolisiin tehtäviin. Tarjolla on itsenäisiä ja mielenkiintoisia tehtäviä tietojärjestelmien ylläpidossa, kehitysprojekteissa, ohjelmoinnissa, www-tuotannossa sekä koulutus-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut datanomi pitää kunnossa tietojärjestelmiä, osallistuu käyttäjien koulutukseen, myy ja markkinoi alan tuotteita, laatii www-sivuja, toimii tietojenkäsittelyn edustajana kehittämisprojekteissa tai on toteuttamassa tietojärjestelmiin niiden automaattisia tietojenkäsittelyn osia. Sinulla on hyvä tekninen osaaminen, olet palveluhenkinen ja yhteistyötaitoinen.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10
 • Pieksämäki: Kuusitie 41

 

Osaamisalat

Käytön tuen osaamisala

Käytön tuen tehtäviä ovat mm. tietokonelaitteistojen ja -verkkojen haasteiden ratkaisemista, opastusta ja neuvontaa, ohjelmistojen ja laitteistojen hankintoja sekä asennusta.

Ohjelmistotuotannon osaamisala

Ohjelmistotuotannon osaamisalan suorittaneena toimit erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Työssäsi toteutat ohjelmiston käyttöliittymälogiikan ja tietokantayhteydet sekä tuotat helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ohjelmistoratkaisuja.

Työtehtävät

Mahdollisia työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi ict-tukihenkilö (mikrotuki, helpcenter), tietotekniikan myyjä, ohjelmoija, ict-kouluttaja.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelu toteutetaan henkilökohtaistettuna projektioppimisena. Projektioppimisessa ratkotaan mielekkäitä työelämälähtöisiä haasteita. Menetelmällä pyritään kasvattamaan omaa osaamista mahdollisimman todenmukaisia tehtäviä toteuttaen. Projektien avulla kartutetaan osaamista kohti tutkintoa.

Oppimista tapahtuu sekä oppilaitoksessa erilaisissa pajoissa että työelämässä. Pajojen sisällöt kumpuavat opetussuunnitelmasta sekä oikeista työtehtävistä, ja niitä ovat mm. työasema-, verkko-, ohjelmointi- ja multimediapaja. Projektioppimisen menetelmässä opiskelija saa aina tarvittaessa ohjausta. Lisäksi toteutetaan yhteisiä teematuokioita ja -päiviä.

Projektioppiminen mahdollistaa yksilöllisen etenemisen opinnoissa ja parhaassa tapauksessa nopeamman valmistumisen tutkintoon. Voit myös suunnata opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisiin projekteihin ja näin luoda mielekkään oppimispolun.

Pakolliset, yhteiset tutkinnon osat: 

 1. Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp
 2. Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto  20 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

Käytön tuen osaamisala

 1. Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp
 2. Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp

Pakolliset tutkinnon osat:

Ohjelmistotuotannon osaamisala 

 1. Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp
 2. Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen  30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain. 

 1. Multimediatuotanto 15 osp
 2. Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp
 3. Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi 15 osp
 4. Tietokantojen hallinta 15 osp
 5. Kehitysympäristön käyttö 15 osp
 6. Tutkinnon osa Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta: Monikameratuotannossa työskentely 15 osp
 7. Tutkinnon osa Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta: Verkkosivujen tekeminen 15 osp
 8. Tutkinnon osa puuteollisuuden perustutkinnosta: Tuotteen valmistaminen 3D -tulostamalla 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

 1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskeluvälinekustannukset n. 100 €. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus 16.3.2020.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Hakeutuminen Pieksämäellä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, voit yhteishaussa hakea ammatilliseen perustutkintoon ylioppilaiden kiintiöpaikoilla (oma yo-linjakoodi). Mikäli alalla ei ole yo-paikkoja, voit hakeutua opiskelemaan jatkuvassa haussa. Ylioppilastutkinnon suorittanut ei voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Jos olet suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Kevään 2020 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen yhteishaku järjestetään 18.2. -10.3.2020.
Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Katso lisää tietoa yhteishausta

Haku alkaa

18.02.2020

Haku päättyy

10.03.2020

Koulutus alkaa

03.08.2020

Kesto/laajuus

180 osp.

Uutisia ja tarinoita

27.8.2019

Esedu vie ensimmäisenä suomalaisena oppilaitoks...

Esedu (Etelä-Savon Koulutus Oy) on solminut tytäryhtiönsä KasvuEsedu Oy:n kautta ensimmäisen...

Lue lisää

20.8.2019

Projektimainen opiskelu opettaa itsenäiseen työ...

Datanomiopiskelijat Jannika Pippuri ja Emma Oinonen tekivät työelämälähtöisen projektin Ammattiin!...

Lue lisää

28.8.2018

Datanomiopiskelijoilta ohjevideo Essoten hammas...

Pankalammen hammashoitolassa sai viime perjantaina ensi-iltansa pop-up hammashoitoyksikön kokoamiseen opastava...

Lue lisää

25.5.2016

Datanomit oppii projektien avulla

Datanomiopettajat ovat uudistaneet opetusta tänä lukuvuonna aiempaa projektilähtöisemmäksi. Tällä hetkellä...

Lue lisää

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu