Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Opiskele ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena

 • työskentelet ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • huomioit työskentelyssäsi asiakasryhmän ja siihen liittyvät ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
 • valmistat asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettisen vakaumuksen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • pakkaat ja laitat esille valmistamasi ruokalajit ja ateriat sekä huolehdit niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta
 • työskentelet huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden
 • sinulla on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Dieettikokin erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Koulutuksen sisältö

Dieettikokin erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi:

 1. Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 2. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 3. Ravitsemushoidon toteuttaminen
 4. Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen
 5. Tutkinnon osa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta
 6. Tutkinnon osa majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnosta

*)  Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan on oltava osista 1-3.

Kohderyhmä

Dieettikokin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu ravitsemisalalla erityisruokavalioiden valmistuksessa työskenteleville, joilla on halu laajentaa osaamistaan ja pätevöityä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku 31.10.2018 saakka, aloitus sopimuksen mukaan.

 

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu