Dieettikokki

Dieettikokki

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Työskentelyssäsi huomioit asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.

Osaat valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita sekä pakata ja laittaa esille valmistamasi ruokalajit ja ateriat. Samalla huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta. Huomioit työssäsi myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden.

Tutkinnon suorittaneena sinulla on lisäksi laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Koulutuksen sisältö

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (50 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa:

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Yhden valinnaisen tutkinnon osan (60 osp) tulee olla tutkinnon muodostumisen mukaisesti valinnaiset tutkinnon osat 1:stä:

 1. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 2. Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 3. Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 4. Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia:

 1. Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 2. Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 3. Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
 4. Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp
 5. Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen 50 osp
 6. Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 10 -20 osp

Kohderyhmä

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkintoon tarkoitettu ravitsemisalalla erityisruokavalioiden valmistuksessa työskenteleville, joilla on halu laajentaa osaamistaan ja pätevöityä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön työtehtävissä toimimisesta, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu