Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp

Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp

Tutkinnon osa maatalousalan perustutkinnosta verkko-opiskeluna

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan tutkinnon osa maatalousalan perustutkinnosta.

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat:

 • hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa
 • suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan
 • ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia
 • käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
 • tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä
 • toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen
 • hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan
 • hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta
 • ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä hoitamalla ja ruokkimalla eläimiä niiden iän ja tuotantokierron vaiheen mukaisesti tuotantoeläintilalla tai eläinalan yrityksessä. Laadit suunnitelman yksikön toiminnan tietylle ajanjaksolle sekä siihen omat tehtäväsi ja ajankäyttösi. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelupaikka:

 • Verkko-opiskelu

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat hankkia tai täydentää työelämän tarpeita vastaavaa osaamistasi.

Koulutusmaksu

Verkko-opiskelu on maksutonta.

Toteutus

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu