Elintapaohjaus 15 osp

Elintapaohjaus 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta verkko-opiskeluna

Elintapaohjauksen tutkinnon osan suoritettuasi osaat kohdata asiakkaan ja tiedät hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tekijät:

 • kohtaat asiakkaan eettisyyttä noudattaen,
 • ymmärrät asiakkaiden elintapavalintoihin ja käyttäytymismuutoksiin vaikuttavia tekijöitä,
 • tiedät asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja
 • tunnet ajantasaiset liikunta- ja ravitsemussuositukset.

Lisäksi ymmärrät elintapaohjauksen lähtökohdat ja osaat ottaa ne huomioon asiakkaan kohtaamisessa ja ohjauksen suunnittelussa:

 • tunnistat asiakkaan elintapojen lähtökohdat ja riskitekijät,
 • ymmärrät liikunnan, ravinnon ja unen merkityksen hyvinvointiin,
 • tunnistat motivaation merkityksen asiakkaan elintapamuutoksissa,
 • hyödynnät erilaisia työmenetelmiä, – välineitä ja materiaaleja elintapamuutosten suunnittelussa,
 • tunnistat asiakkaan voimavaroja elintapasuunnitelman laatimisessa,
 • tiedät terveyttä edistäviä ohjauksellisia menetelmiä,
 • laadit elintapaohjauksen suunnitelman asiakkaalle ja
 • teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Toteutat elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä omassa työssäsi:

 • ohjaat asiakasta oman elämäntapamuutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa,
 • tuet asiakkaan osallisuutta,
 • kannustat asiakasta terveellisiin elintapamuutoksiin,
 • käytät erilaisia työmenetelmiä, – välineitä ja materiaaleja ohjauksessa,
 • hyödynnät ohjauksessa erilaisia digitaalisia välineitä ja menetelmiä,
 • hallitset vuorovaikutustaidot asiakastyössä,
 • huomioit asiakasturvallisuuden sekä
 • ylläpidät omaa turvallisuuttasi, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi.

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan paikallinen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä toimimalla elintapaohjauksen ohjaustehtävissä asiakkaan/asiakkaiden kanssa. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelupaikka:

 • verkko-opiskelu

Kohderyhmä

Tutkinnon osan suorittajalta edellytetään perustietoa terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja unen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.

Kesto/laajuus

n. 2 kk

Koulutusmaksu

Verkko-opiskelu on maksutonta.

Toteutus

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti verkko-opetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen tutkinnon osan verkko-opintoihin

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Mikäli olet opiskelijana jossakin muussa oppilaitoksessa, niin ota yhteys hakupiste@esedu.fi.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

 

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu