e-Urheilupolku

e-Urheilupolku

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Uutta Mikkelissä – e-urheilupolku!

Mikkelissä on mahdollisuus opiskella tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa e-urheilupolku -painotteisesti. E-urheilu on valinnainen tutkinnonosa, joka muodostuu valinnaisista tutkinnon osista. Pelivalmennuksen lisäksi opinnot sisältävät liikuntaa, elämäntapaohjausta, yrittäjyyttä, viestintää, markkinointia ja brändin rakentamista sekä fyysistä harjoittelua. Opiskelijat e-urheilupolulle valitaan haastattelujen perusteella opintojen alettua.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena pidät kunnossa tietojärjestelmiä, osallistut käyttäjien koulutukseen sekä laadit www-sivuja. Hallitset myös alan tuotteiden myynnin ja markkinoinnin. Toimit tietojenkäsittelyn edustajana kehittämisprojekteissa tai olet toteuttamassa tietojärjestelmiin niiden automaattisia tietojenkäsittelyn osia. Tutkinnon suorittaneena sinulla on hyvä tekninen osaaminen ja olet palveluhenkinen sekä yhteistyötaitoinen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelu toteutetaan henkilökohtaistettuna projektioppimisena. Projektioppimisessa ratkotaan mielekkäitä työelämälähtöisiä haasteita. Menetelmällä pyritään kasvattamaan omaa osaamista mahdollisimman todenmukaisia tehtäviä toteuttaen. Projektien avulla kartutetaan osaamista kohti tutkintoa. Oppimista tapahtuu sekä oppilaitoksessa erilaisissa pajoissa että työelämässä. Pajojen sisällöt kumpuavat opetussuunnitelmasta sekä oikeista työtehtävistä, ja niitä ovat mm. työasema-, verkko-, ohjelmointi- ja multimediapaja. Projektioppimisen menetelmässä opiskelija saa aina tarvittaessa ohjausta. Lisäksi toteutetaan yhteisiä teematuokioita ja -päiviä.

Projektioppiminen mahdollistaa yksilöllisen etenemisen opinnoissa ja parhaassa tapauksessa nopeamman valmistumisen tutkintoon. Voit myös suunnata opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisiin projekteihin ja näin luoda mielekkään oppimispolun.

Pakollinen tutkinnon osa:

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. E-urheilu, 15 osp
 2. Liikunta ja elämäntapaohjaus, 10 osp

Muut valinnaiset tutkinnon osat vaihtelevat tutkintonimikkeestä riippuen

Kohderyhmä

E-urheilupolulle hakeutuvilta toivotaan motivoituneisuutta sekä selkeää e-urheilutavoitetta. Kilpapeleinä opinnoissa on Counter-Strike: Global Offensive ja PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

e-Urheilupolulle valittavien valintaperusteet

 • sinulla on e-urheiluun liittyviä kilpailullisia tavoitteita
 • omaat urheilutaustaa
 • sinulla on motivaatiota ja harrastuneisuutta
 • osoitat menestystä aikaisemmissa opiskeluissasi
 • olet valmis panostamaan myös opiskeluun, elämäntapoihin ja liikuntaan pelaamisen ohella

e-Urheilupolulle hakeutuvat haastatellaan. Jos et tule valituksi polulle, jatkat opintojasi valitsemalla jonkin toisen valinnaisen tutkinnon osan.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskeluvälinekustannukset n. 100 €. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan e-urheilupainotteiseen tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Pääset tästä täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Kevään 2021 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen yhteishaku järjestetään 23.2. -7.4.2021.
HUOM! Yhteishaun hakuaikaa jatkettu koronavirustilanteen vuoksi 7.4. saakka. Lue lisää: esedu.fi > Uutiset
Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Katso lisää tietoa yhteishausta

e-Urheilupolulle valittavien valintaperusteet

 • sinulla on e-urheiluun liittyviä kilpailullisia tavoitteita
 • omaat urheilutaustaa
 • sinulla on motivaatiota ja harrastuneisuutta
 • osoitat menestystä aikaisemmissa opiskeluissasi
 • olet valmis panostamaan myös opiskeluun, elämäntapoihin ja liikuntaan pelaamisen ohella

e-Urheilupolulle hakeutuvat haastatellaan. Jos et tule valituksi polulle, jatkat opintojasi valitsemalla jonkin toisen valinnaisen tutkinnon osan.

Haku alkaa

23.02.2021

Haku päättyy

07.04.2021

Koulutus alkaa

02.08.2021

Kesto/laajuus

180 osp.

Mukana eUrheilu -painotteisen koulutuksen toteuttamisessa

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu