Hieronnan ammattitutkinto

Hieronnan ammattitutkinto

Opiskele hieronnan ammattilaiseksi!

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa. Lisäksi osaat suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaasi. Ohjaat potilasta ammattitaitoisesti tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa. Hallitset myös yrittäjämäisen työskentelyn!

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöissä, kuntoutuskeskuksissa, työpaikoilla, kylpylöissä, palvelutaloissa, kauneushoitoloissa, liikunnan yksiköissä ja asiakkaidenkodeissa.

Koulutuksen sisältö

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 osp
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 25 osp
 2. Ikääntyvän potilaan hieronta 25 osp
 3. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä 25 osp
 4. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 25 osp

Kohderyhmä

Hieronnan ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja haluat suuntautua sosiaali- ja terveysalalle ihmisläheiseen työhön.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Aloituspaikkoja on 18, mutta lisäaloituspaikat ovat mahdollisia.

Kesto/laajuus

n. 1 vuosi

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €. Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu arkipäivisin toteutettavasta lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä sekä oppimistehtävistä. Opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Koulutus ei ole tällä hetkellä jatkuvassa haussa. Seuraava aloitus helmikuussa 2023.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 3.8. mennessä, aloitus 7.9.2020.

Saat lisätietoa jatkuvan haun aikataulusta klikkaamalla aloituspäivämäärää.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu