Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tutkinnon suorittaneena toimit asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja tukemisen työtehtävissä. Työtehtävinä voivat olla elektroniikka-, tietoliikenne-, sähkö- ja hyvinvointiteknologialaitteiden sekä järjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt.

Työtehtäviin voi lisäksi kuulua terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset sekä kotiasumisen tukijärjestelmien asennustyöt.

Koulutuksessa perehdytään tekniikkaan ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ehdoilla. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

Työtehtävät

Hyvinvointiteknologia-asentajana työskentelet hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, sairaaloissa, alan teollisuudessa ja maahantuojilla.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista, pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät 45 osp
 2. Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus 30 osp
 3. Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain.

 1. Palvelinjärjestelmät ja projektityöt 30 osp
 2. Huoltopalvelut 15 osp
 3. Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset 15 osp
 4. Kodin elektroniikka ja asennukset 15 osp
 5. Sähköasennukset 15 osp
 6. Kotiasumisen tukijärjestelmien asennukset 15 osp
 7. Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennukset 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

 1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä opiskelumateriaalit, yht. n. 250 €. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Koulutus ei ole tällä hetkellä jatkuvassa haussa.

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, voit yhteishaussa hakea ammatilliseen perustutkintoon ylioppilaiden kiintiöpaikoilla (oma yo-linjakoodi). Mikäli alalla ei ole yo-paikkoja, voit hakeutua opiskelemaan jatkuvassa haussa. Ylioppilastutkinnon suorittanut ei voi hakea ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuksella. Jos olet suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Kevään 2020 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtakunnallinen yhteishaku järjestetään 18.2. -10.3.2020.
Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Katso lisää tietoa yhteishausta

Haku alkaa

18.02.2020

Haku päättyy

10.03.2020

Koulutus alkaa

03.08.2020

Kesto/laajuus

180 osp.

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu