Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tutkinnonosan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti ammatillista vuorovaikutusta, hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä hyödyntäen. Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon, hyvinvointiyrittäjyyteen ja opiskelet ammattikieliä.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa kuuluu hoiva-avustaja opintoihin toisena tutkinnon osana Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan ohella. Jos olet aikaisemmin suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan, voit suorittamalla tämän tutkinnon osan täydentää osaamisesi vastaamaan STM:n suosituksia hoiva-avustajan tehtävistä.

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perustella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelupaikka:

  • Mikkeli: Otavankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat hankkia tai täydentää työelämän tarpeita vastaavaa osaamistasi.

Kesto/laajuus

n. 6 kk

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti lähi- ja verkko-opetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus 2.8.2021.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu