Jalkojenhoitaja (AT)

Jalkojenhoitaja (AT)

Terveysalan ammattitutkinto

Terveysalan ammattitutkinnon jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittaneena

 • hallitset jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia
 • osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä, omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä
 • sinulla on ammattitaitoa tehdä asiakkaille suojaavia- ja keventäviä ortooseja sekä ohjata asiakasta näiden tuotteiden käytössä

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Osaamisalat

Jalkojenhoitotyön osaamisala

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa sekä alan työryhmissä ja asiakkaiden kodeissa. Jalkojenhoitajana voit toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille asiakkaille.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Ammattiosaajana työskenteleminen terveysalalla, 45 osp
 2. Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 1. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 15 osp
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset työssäsi syventävää tietoa jalkaterveydestä tai olet kiinnostunut toimimaan alan yrittäjänä. Koulutuksessa sinulta edellytetään sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €. Lisäksi opiskelija hankkii itse työasun ja -kengät sekä NY-yrittäjänä/yrittäjinä tarvitsemansa jalkojenhoidon perusinstrumentit (250 €). Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Käytännön harjoittelu on mahdollista tehdä oppilaitoksen jalkahoitola Oliviassa.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 22.11.2021 mennessä, aloitus 3.1.2022.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

 

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu