Kasvua ja avustamista

Kasvua ja avustamista

Sosiaali- ja terveysalan opintoja

Sosiaali- ja terveysalan opintoja – kasvua ja avustamista -koulutuksen aikana suoritat yhden tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja) ja yhden puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.

Työtehtävät

Avustavat sosiaali- ja terveysalan työtehtävät.

Koulutuksen sisältö

Suoritettavat tutkinnon osat: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja Avustaminen ja huolenpito, 30 osp.

 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Tämän tutkinnon osan suoritettuasi osaat

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
 • arvioida ja kehittää toimintaasi

Avustaminen ja huolenpito

Tämän tutkinnon osan suoritettuasi osaat

 • suunnitella ja tehdä asiakkaan avustamis- ja huolenpitotehtäviä
 • voit työskennellä palvelutalossa, hoivalaitoksissa, terveydenhuollon laitoksessa tai vastaavassa ja avustaa asiakasta pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä

Opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamista mm. oppisopimuksella tai hakeutumalla omaehtoiseen koulutukseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Valintahaastattelut pidetään Mikkelissä  27.8.2018 ja Pieksämäellä x.x.2018. Kutsukirjeet haastatteluun lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakeutuminen koulutukseen sekä esivalintatiedon (mahdollinen haastattelukutsu) ja lopullisen valintatiedon voit itse käydä katsomassa omista tiedoistasi:
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >Henkilöasiakkaalle > Kaikki palvelut >Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Kesto/laajuus

6,5 kk

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esim. koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työjalkineet.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ja siihen hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Aloitus 12.9.2018, hakeutuminen 15.8.2018 mennessä.

Hae koulutukseen

Hakeutuminen Pieksämäellä alkavaan koulutukseen

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ja siihen hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Aloitus 1.10.2018, hakeutuminen 30.8.2018 mennessä.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu