Kuljetusalan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinnon suorittaneena

 • osaat toimia ammattimaisesti valitsemasi osaamisalan tehtävissä
 • tunnet kaluston merkityksen toiminnalle ja osaat käyttää sitä sujuvasti
 • osaat arvioida ja kehittää omaa toimintaasi ammatillisesti sekä toimia korkeaa ammattietiikkaa noudattaen
 • osaat toimia työyhteisöissä ja asiakaspalvelutilanteissa luontevasti
 • lainsäädännön tuntemus sekä poikkeustilanteissa toiminen on päivittäistä osaamistasi

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Kinnarinkatu 3

Osaamisalat

 • Henkilökuljetusten osaamisala
 • Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
 • Tavarakuljetusten osaamisala
 • Kuljetusalan työnjohdon osaamisala
 • Palvelukuljetusten osaamisala

 

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena toimit yhdistelmäajoneuvonkuljettajana tai linja-autonkuljettajana.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu siten, että Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa on kussakin kaksi pakollista tutkinnon osaa. Tämän lisäksi on valittava vähintään yksi osaamisalan valinnainen osa, joka tai jotka valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispistemäärä 150 osp täyttyy.

Kuljetusalan työnjohto -osaamisalassa tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispistemäärä 150 osp täyttyy.

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa yht. 50 osp

 1. Kuljettajana toimiminen
 2. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Kuljetusalan työnjohdon osaamisalassa yht. 100 osp

 1. Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
 2. Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, valitaan vähintään yksi:

Palvelukuljetusten osaamisala (60 osp/tutkinnon osa)

 1. Asennuskuljetukset
 2. Hinauskuljetukset
 3. Muuttokuljetukset
 4. Tiekunnossapito

Tavarakuljetusten osaamisala (60 osp/tutkinnon osa)

 1. Kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset
 2. Maa-aineskuljetukset
 3. Säiliökuljetukset
 4. Ympäristöhuollon kuljetukset
 5. Erikoiskuljetukset
 6. Eläinkuljetukset

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala (60 osp/tutkinnon osa)

 1. Metsäteollisuuden puukuljetukset
 2. Metsäteollisuuden energiakuljetukset
 3. Metsäteollisuuden jalostekuljetukset

Henkilökuljetusten osaamisala (60 osp/tutkinnon osa)

 1. Aikataulunmukainen säännöllinen reittiliikenne
 2. Palveluliikenne
 3. Tilausliikenne

Kuljetusalan työnjohdon osaamisala (50 osp/tutkinnon osa)

 1. Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
 2. Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

Valinnaiset tutkinnon osat:

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa

 1. Henkilöliikenteen rahdinkuljetus
 2. Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus
 3. Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 4. Huolto ja kunnossapito
 5. Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta tai toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kuljetusalan työnjohdon osaamisalassa

 1. Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi
 2. Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
 3. Kehitystehtävän suunnittelu
 4. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

 

Kohderyhmä

Kuljetusalan ammattitutkinto on tarkoitettu kuljetustehtävissä toimiville henkilöille, joilla on noin 3 vuoden työkokemus suoritettavalta osaamisalalta ennen koulutuksen aloittamista.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

 

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ei myöskään voida ottaa hakijaa, jonka terveydentila ei täytä ammattikuljettajalta edellytettävän ajokortin (ajokorttilaki 18 §) terveydentilavaatimuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriöt
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu