Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto

Luonnontuoteneuvoja, Luonnontuotejalostaja

Luontoalan ammattitutkinnon suorittaneena osaat

 • tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen
 • soveltaa tietoa luonnosta
 • toimia luontoympäristössä
 • toimia yrittäjämäisesti ja asiakaspalvelutilanteissa

Luonnontuoteneuvojana osaat huolehtia luonnontuotteiden talteenotosta ja toteuttaa luonnontuotelana yritys- ja kuluttajaneuvontaa. Luonnontuotejalostajana osaat talteenottaa luonnontuotteita ja jalostaa niistä elintarvikkeita, hyvinvointituotteita tai muita tuotteita.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Salosaari, Metsäkouluntie 10

 

Osaamisalat

Luonnontuotealan osaamisala

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia erä- ja luonto-ohjelmien, retkien ja vaellusten vetäjänä, luonnontuotteiden jalostajana tai neuvojana. Voit toimia itsenäisenä yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Luonnon tuotteistaminen 20 osp
 2. Luonnontuotteiden talteenottaminen 40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 1. Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen 30 osp
 2. Erä- ja luontoympäristössä toimiminen 40 osp
 3. Eräruokapalvelun järjestäminen 30 osp
 4. Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa 30 osp
 5. Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista 30 osp
 6. Luonnontuoteneuvojana toimiminen 30 osp
 7. Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen 30 osp
 8. Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi 30 osp
 9. Luonnossa liikkumisen opastaminen 30 osp
 10. Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu 30 osp
 11. Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen 30 osp

Kohderyhmä

Luontoalan ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka olet innostunut ja kiinnostunut luontoalasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.  Luontomatkailu eri muodoissaan, luonnontuotteet elintarvikkeina ja luonnon raaka-aineiden jatkojalostus ovat pääteemoja koulutuksessa. Koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi matkailu-, elintarvike-, metsä-, puutarha- ja maatalousalan ammattilaisille.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Kesto/laajuus

n. 1,5 vuotta.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä ja oppimistehtävistä.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus  3.1.2022.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu