Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Opiskele ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena

 • hallitset alan vaativat esimiehen työtehtävät
 • tunnet johtamasi työn
 • hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja sinulla on henkilöstöosaamista
 • pystyt suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti
 • sinulla on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta
 • olet kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä
 • osaat mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan
 • opastat, ohjaat ja valvot henkilöstöäsi muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen
 • tunnet oman alasi ja organisaatiosi toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset niin, että pystyt johtamaan ja valvomaan työtä
 • johdat omalla esimerkilläsi ja ymmärrät viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä
 • toimit palveluhaluisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
 • hoidat asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita
 • suunnittelet, organisoit ja johdat päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena työpaikkasi voi olla   majoitus- ja ravitsemisliike kuten hotelli, ravintola, julkinen ravitsemispalvelu, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneaseman ravintola sekä matkustajalaivan ravintola tai rahtilaiva. Voit toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.Työ edellyttää sitoutumista, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja luottamuksellisten asioiden hoitamista.

 

 

Koulutuksen sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
 2. Esimiehenä toimiminen
 3. Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi:

 1. Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
 2. Kehittämisprojektin toteuttaminen
 3. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 4. Tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
 5. Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

 

Kohderyhmä

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

 

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu