Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Opiskele ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena osaat suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Osaat suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen ja mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan. Opastat, ohjaat ja valvot henkilöstöä muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden. Tunnet omaa alaa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset siten, että pystyt johtamaan ja valvomaan työtä.

Osaat johtaa omalla esimerkilläsi ja ymmärrät viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä. Toimit palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien. Hoidat asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita ja työskentelet sitoutuneesti, vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja luottamuksellisesti.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena työskentelet vaativissa esimiehen työtehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, julkisen sektorin ravitsemispalveluissa, kahviloissa, pikaruokaravintoloissa, liikenneasemien ravintoloissa sekä matkustajalaivojen ravintoloissa ja rahtilaivoissa. Voit toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

 

Koulutuksen sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (150 osp), sekä valinnaisista tutkinnon osista (30 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1.  Päivittäisten toimintojen ohjaaminen 50 osp
 2. Esimiehenä toimiminen 60 osp
 3. Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 40 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Kehittämisprojektin toteuttaminen 30 osp
 2. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 20 osp
 3. Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp
 4. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 10-30 osp

 

Kohderyhmä

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €..

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu