Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat

 • työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä
 • tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä

Opiskelupaikka

 • Pieksämäki: Kuusitie 41

Osaamisalat

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Työtehtävät

Osaamisalaopinnot suorittaneena voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön työtehtävissä. Työpaikkasi voi olla perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutuksen sisältö

Osaamisalaopintojen laajuus on 130 + 15 osp. Opinnot muodostuvat neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Jos olet aloittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opinnot 31.7.2018 asti voimassa olleilla tutkinnon perusteilla, olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat ja opintosi jatkuneet keskeytyksettä, voit suorittaa osaamisalaopinnot tuolloin voimassa olleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tällöin osaamisalaopintojen laajuus on 50 + 15 osp. Opinnot muodostuvat yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

Tutkinnon perusteet 1.8.2018 alkaen:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 3. Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
 4. Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Pakollinen tutkinnon osat:

Tutkinnon perusteet 31.7.2018 asti:

 1. Mielenterveys ja päihdetyö 50 osp

Valinnaisia tutkinnon osia, valitaan yksi:

Tutkinnon perusteet 1.8.2018 alkaen:

 1. Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp
 2. Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 15 osp
 3. Mielenterveystyö eri asiakasryhmille 15 osp
 4. Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia, valitaan yksi:

Tutkinnon perusteet 31.7.2018 asti:

 1. Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 osp
 2. Lapsen ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp

Valinnaisen tutkinnon osan toteutuminen varmistuu opintojesi aikana.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneille, jotka haluavat lisätä pätevyyttään opiskelemalla toisen osaamisalan tai hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat.

Voit hakeutua suorittamaan koko osaamisalaopinnot tai jatkamaan kesken jääneet*) opintosi loppuun.

*) Opinnot sisältävät myös yhteisiä tutkinnon osia 35 osp

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Pieksämäellä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 15.2.2019 mennessä, aloitus 11.3.2019.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu