Muistihoitaja (EAT)

Muistihoitaja (EAT)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden joustavaan, monimuotoiseen ja ohjattuun osaamisen kehittämiseen työsi ohessa laatupalkitussa oppilaitoksessamme.

Tutkinnon suorittaneena muistihoitajana osaat

 •  kohdata muistioireisen tai muistisairaan ihmisen ja tukea hänen elämäänsä sekä ohjata hänen läheisiään
 • kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • tukea muistioireista tai muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
 • integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön
 • tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Osaamisalat

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala

Työtehtävät

Tutkinto tuottaa osaamista vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin.

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, yht. 120 osp ja valinnaisista tutkinnon osista, yht. 60 osp.

Tarjolla olevat osaamisalat ja tutkinnon osat vaihtelevat vuosittain.

Tutustu vuoden 2021 lähiopintojen aikatauluun tästä.

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 osp
 2. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen 30 osp
 2. Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 osp
 3. Ikävalmentajana toimiminen 60 osp
 4. Projektipäällikkönä toimiminen 60 osp
 5. Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta 0-30 osp

Kohderyhmä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet sosiaali- ja terveysalalla tai muilla toimialoilla ikääntyneiden ihmisten kanssa ja haluat kehittää ammattitaitoasi vanhustyön osaajana. Sinulla on esimerkiksi sairaanhoitajan, sosionomin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan  perustutkinto (lähihoitaja) sekä riittävä työkokemus hoiva- tai hoitotyöstä. Taustanasi voi olla myös muun alan soveltuva koulutus ja työkokemus.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Kesto/laajuus

1-1,5 vuotta

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 € / koko tutkinto. Yksittäiset tutkinnon osat 200 € / tutkinnon osa.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku.

Aloitus:

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu