Osaamisalaopinnot: Suun terveydenhoito / Suunhoito

Osaamisalaopinnot: Suun terveydenhoito / Suunhoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Suun terveydenhoidon osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat toimia suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä sekä ohjata asiakkaita ja potilaita palvelujen käytössä. Osaat huolehtia aseptisen toimintaperiaatteiden mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä välineiden huollosta. Suun terveydenhoidon osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat arvioida eri-ikäisten asiakkaiden tai potilaiden suun terveydentilaa ja ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistämisessä. Osallistut suun tutkimukseen, paikkaus- ja juurenhoitoon, hampaanpoistoon ja iensairauksien hoitoon ja osaat oman alasi lääkehoidon. Osaat käyttää alasi perustyövälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, toimit ergonomisesti sekä tunnistat työhösi liittyvät terveyshaitat. Osallistut myös oikomishoidon, suukirurgian, protetiikan ja purentafysiologian hoitotoimenpiteisiin hoitotiimin tukemana. Hyödynnät työssäsi suun terveydenhoidon tietoperustaa.

Opiskelupaikka

  • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Työympäristösi on julkinen tai yksityinen suun terveydenhuollon yksikkö.

Koulutuksen sisältö

Uudistuvista tutkinnon perusteista johtuen osaamisalaopintosi muodostuvat joko vanhojen tai uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

 

Vanhojen tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osa:

Suun terveydenhoito 50 osp

Uusien tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat 1.8.2018 alkaen:

  1. Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
  2. Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneelle, joka haluat lisätä pätevyyttäsi opiskelemalla toisen osaamisalan tai sinulle, joka olet suorittanut vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnonosat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen).

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdoll...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan opintoihin ja työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esim. koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työjalkineet. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkaviin osaamisalaopintoihin

Osaamisala ei tällä hetkellä ole jatkuvassa haussa.

 

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu