Puutarhuri

Puutarhuri

Puutarha-alan perustutkinto

Tutkinnon suorittaneena

 • sinulla on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta tai viheralalta
 • tunnistat monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, katetuissa tiloissa tai kukka- ja puutarhakaupassa
 • osaat tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita sekä noudatat alan säädöksiä ja sopimuksia
 • ymmärrät kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen merkityksen puutarha-alan toimintaan

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittaneena puutarhurina osaat

 • esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja
 • markkinoida, neuvoa asiakkaita sekä tehdä ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita
 • käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden ja huolehtia myymälätiloista

Viheralan osaamisalan suorittaneena puutarhurina

 • osaat rakentaa ja kunnossapitää turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita
 • tunnet viherrakentamisen materiaalit ja osaat käsitellä niitä oikein
 • osaat tulkita viherrakentamisen ja kunnossapidon asiakirjoja ja noudatat alan laatuvaatimuksia
 • osaat käyttää viheralueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Salosaari, Metsäkouluntie 10

Osaamisalat

 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
 • Viheralan osaamisala

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viherrakentamisen tai viheralueiden kunnossapitotehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osp), valinnaisista tutkinnon osista (45 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat

Yhteiset:

 1. Puutarhatöiden tekeminen 25 osp
 2. Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen 15 osp

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:

 1. Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä 30 osp
 2. Myymälätyöskentely puutarha-alalla 30 osp

Viheralan osaamisala:

 1. Viheralueiden rakentaminen 30 osp
 2. Viheralueiden kunnossapito 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 1. Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä 15 osp
 2. Kasvillisuuden käyttö viheralueilla 15 osp
 3. Kukkasidontatöiden tekeminen 15 osp
 4. Kasviryhmän tuottaminen 15 osp
 5. Puuvartisten kasvien hoitaminen 15 osp
 6. Viheralueiden kivitöiden tekeminen 15 osp
 7. Vihersisustuskasvien istutus ja hoito 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

 1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutus on maksuton. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä opiskeluvälineet, n. 50 €. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus 1.8.2022.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu