Saattohoitaja (EAT)

Saattohoitaja (EAT)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneena saattohoitajana osaat

 • toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä
 • tehdä kokonaisarvion omalla vastuualueellaan palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä varten sekä suunnitella ja toteuttaa moniammatillisessa työryhmässä hoitoa huomioiden ihmisen perustarpeet, sairaudet sekä palliatiivisen tai saattohoidon erityispiirteet ja muun oireenmukaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon
 • arvioida ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa
 • keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään
 •  arvioida voimavarojasi sekä toimintaasi saattohoitajana

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Osaamisalat

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Työtehtävät

Tutkinto tuottaa osaamista vaativiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin.

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, yht. 120 osp ja valinnaisista tutkinnon osista, yht. 60 osp.

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Palliatiivinen hoitotyö 60 osp
 2. Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen 30 osp
 2. Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 60 osp
 3. Ikävalmentajana toimiminen 60 osp
 4. Projektipäällikkönä toimiminen 60 osp

Kohderyhmä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu erityisesti sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattihenkilölle eli sinulle, joka haluat täydentää ammattitaitoasi ikääntyvien kanssa työskentelyyn. Sinulla on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto (lähihoitaja) syventävine opintoineen sekä riittävä työkokemus hoiva- tai hoitotyöstä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä t...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta etä- ja verkko-opiskelusta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua, lähiopintoja on 1-2 päivää kuukaudessa.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus vuonna 2022.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu