Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneena osaat

 • toimia sähkönjakeluverkon erilaisissa rakennus-, asennus- ja käyttötehtävissä tai niitä tukevissa tehtävissä noudattaen alan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja standardeja
 • työskennellä itsenäisesti ja työryhmässä muuttuvissa toimintaympäristöissä niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteissa.
 • tehdä suuntautumisesi mukaiset sähköverkkoasennukset
 • sähköverkon rakentamiseen, käyttöön, mittauksiin, suojauksiin ja asiakasympäristöihin kuuluvat tehtävät erilaisissa asennusolosuhteissa ja osaat suunnitella oman työsi
 • tarkastaa tekemäsi asennukset niille asetettujen vaatimusten ja turvallisuustasojen mukaisesti
 • tehdä asennuksiin ja mittauksiin liittyvät tarvittavat dokumentit sekä antaa asiakkaalle tarpeellisen käytönopastuksen
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia ja työtehtävien edellyttämiä muita ohjelmia

Lisäksi

 • hallitset tehtäviin liittyvien materiaalien ja työvälineiden käytön ja käsittelyn sekä oikeat työmenetelmät ja otat toiminnassasi huomioon energiatehokkuuden ja kokonaistaloudellisuuden
 • kykenet hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

Lisätietoja

 • Vastuuohjaaja Arto Rahikainen, puh. 044 711 5431, arto.rahikainen@esedu.fi

Koulutuksen sisältö

Mikäli tutkinnon suorittaja aikoo koulutuksen osalta yksinomaan tällä tutkinnolla hakea sähköpätevyyttä 2, on hänen suoritettava tutkinnon osa Verkostoasentajan kiinteistöasennukset. Muutoin tutkinto ei täytä KTMp:n 516 (muutos A518/2011) liitteen kohdan 1 mukaisia koulutusvaatimuksia.

Pakollinen tutkinnon osa:

Turvallisuus ja riskien hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi*:

 1. Ilmajohtopainotteiset sähköverkkoasennukset
 2. Maakaapelipainotteiset sähköverkkoasennukset

*Jos tutkinnon suorittaja suorittaa molemmat tutkinnon osat, niin riittää, että seuraavista valinnaisista osista suorittaa vain kaksi.

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kolme:

 1. Sähköverkkoasentajan tietoverkkoasennukset
 2. Sähköasema-asennukset
 3. Siirtoverkkoasennukset
 4. Tie- ja aluevalaistus- sekä liikennevaloasennukset
 5. Sähköverkon käyttö
 6. Suojaukset ja mittaukset
 7. Asiakaspalvelu ja asiakaslaitteet
 8. Verkostoasentajan kiinteistöasennukset

 

 

 

Kohderyhmä

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto on tarkoitettu sähköalan perustutkinnon suorittaneille, sähköverkkoalan tai sähköalan aikaisempaa työkokemusta omaaville, alalla työskenteleville.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

 

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu