Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Tutkinnon osa vammaistyö -osaamisalaopinnoista verkko-opiskeluna

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tutkinnon osan suoritettuasi osaat

  • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
  • suunnitella työtäsi ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä
  • toimia vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
  • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä lääkehoidossa
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi
  • arvioida mahdollisuuksiasi toimia hyvinvointialan yrittäjänä
  • arvioida ja kehittää toimintaasi

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä lähihoitajan käytännön työtehtävissä ylläpitäen ja edistäen vammaisen toimintakykyä toimimalla ympäristössä, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Opiskelupaikka:

  • verkko-opiskelu

Kohderyhmä

Verkko-opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneille tai hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat.

Koulutusmaksu

Verkko-opiskelu on maksutonta.

Toteutus

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti verkko-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen tutkinnon osan verkko-opintoihin

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Mikäli olet opiskelijana jossakin muussa oppilaitoksessa, niin ota yhteys hakupiste@esedu.fi.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu