Toimitilahuoltaja (AT)

Toimitilahuoltaja (AT)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata ammatillista osaamistasi huonekasvien huoltamiseen, perussiivouspalveluihin, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Osaamisalat

Toimitilahuollon osaamisala.

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena toimit toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp)
 • yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja
 • valinnaisista tutkinnon osista, joita valitaan yhteensä 45 osp tai 90 osp.

Pakollinen tutkinnon osa:

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi tai kaksi:

 1. Laitoshygieniapalvelut 45 osp
 2. Ylläpitosiivouspalvelut 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm:

 1. Elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalvelut 30 osp
 2. Erityiskohteiden siivouspalvelut 30 osp
 3. Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 30 osp
 4. Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 30 osp
 5. Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut 30 osp
 6. Liikennevälineiden puhtauspalvelut 30 osp
 7. Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 30 osp
 8. Rakennussiivouspalvelut 30 osp
 9. Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut 30 osp
 10. Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 30 osp
 11. Työhön opastaminen 30 osp
 12. Työpaikkaohjaajana toimiminen 30 osp
 13. Ympäristönhuoltopalvelut 30 osp

Kohderyhmä

Ammatillisen peruskoulutuksen ja/tai vankan alan työkokemuksen omaaville, toimitilahuollon tehtävissä toimiville.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 250 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu