Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Opiskele tuotekehitystyön ammattilaiseksi!

Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat

 • kehittää ja uudistaa oman ammattialasi tuotteita, palveluja tai toimintamalleja
 • kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet
 • valitsemiesi tutkinnon osien perusteella muotoilla tuotekehitystyön asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen markkinoille ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin

Tutkinnon suorittaneena sinulla on taito ottaa rohkeasti käyttöösi uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana. Lisäksi osoitat kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossasi.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

Työtehtävät

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (90 osp) ja
 • valinnaisista tutkinnon osista (90 osp)

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 45 osaamispisteen laajuisesti.

Pakollinen tutkinnon osa:

Proaktiivinen kehittäminen 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi:

 1. Brändin rakentaminen 45 osp
 2. Tuotteistaminen tuotekehitystyössä 45 osp
 3. Innovaattorina toimiminen 45 osp
 4. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 osp
 5. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 45 osp

Kohderyhmä

Työssäsi tuotekehitysosaamista tarvitsevalle.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta etä- ja verkko-opiskelusta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Koulutus ei ole tällä hetkellä jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu