Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Tutkinnon suorittaneen turvallisuusvalvojana

 • sinulla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt
 • olet luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen
 • sinulla on oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja
 • osaat soveltaa oppimiasi taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä
 • pystyt näkemään työsi osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyt ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssäsi
 • tulet toimeen monikulttuurisessa työympäristössä ja selviydyt työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymisessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
 • osaat käyttää työssäsi tarvitsemiasi teknisiä välineitä ja laitteita
 • tiedät ammatin fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osaat ehkäistä niitä ennalta
 • osaat huolehtia työturvallisuudesta ja noudatat työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita

Koulutuspaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneena turvallisuusvalvojana voit erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 45 osp ja valinnaisia 100 osp.

Pakollinen tutkinnon osa:

Turvallisuusalan toiminta 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 1. Vartiointitoiminta 30 osp
 2. Turvallisuustekninen toiminta 30 osp
 3. Pelastustoiminta 30 osp
 4. Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp
 5. Tietoturvallisuustoiminta 15 osp
 6. Kansainvälinen turvallisuustoiminta 15 osp
 7. Uhkatilanteiden hallinta 15 osp
 8. Turvajärjestelmien käyttö 15 osp

Kohderyhmä

Turvallisuusalan perustutkinto on tarkoitettu turvallisuusalan perustehtäviin aikoville ja niissä jo toimiville sekä jatko-opiskelukelpoisuuden haluaville. Hakijan tulee olla 18-vuotta täyttänyt ja taustaltaan nuhteeton.

Terveydelliset vaatimukset

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/201...

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus 1.8.2022.

Saat lisätietoa jatkuvan haun aikatauluista klikkaamalla aloituspäivämäärää.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu