Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Opiskele turvallisuusalan ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena

 • tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön
 • tunnet yksityisen turvallisuusalan työtehtäviä sivuavat viranomaisorganisaatiot, niiden ydintehtävät sekä yritysturvallisuuden osa-alueet
 • tiedät yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin liittyviä riskejä ja yleisimpiä poikkeamatilanteita ja osaat toimia työturvallisuuden edellyttämin tavoin
 • tunnet erilaisten ympäristöjen vaikutuksen toiminnan luonteeseen tilanteen sekä lainsäädännön kannalta
 • osaat turvallisuussuunnittelun ja teknisten turvajärjestelmien toteuttamisen sekä näiden auditoinnin ja tunnet sisäisen valvonnan menetelmiä
 • tunnet kiinteistöjen rakenteellisen ja teknisen turvallisuuden ja kykenet toteuttamana turvallisuusteknisen projektin
 • osaat työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan
 • hallitset elinkeinon harjoittajalta edellytettävän osaamisen lisäksi myös alan palveluliiketoiminnallisen luonteen sekä henkilöstö- tai turvallisuusjohtamisen

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit toimia elinkeinonharjoittajana tai elinkeinon harjoittajan palveluksessa olevana vastaavana hoitajana yksityisellä turvallisuusalalla.

Voit toimia myös yksityisen turvallisuusalan lisäksi elinkeinoelämän tai viranomaisorganisaatioiden palveluksessa esimiehenä sekä asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu

 • pakollisista tutkinnon osista (60 osp) ja
 • valinnaisista tutkinnon osista (120 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Turvallisuuslainsäädäntö 30 osp
 2. Turvallisuussuunnittelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen 80 osp
 2. Turvallisuusjohtaminen 40 osp
 3. Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla 40 osp
 4. Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta 80 osp
 5. Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla 40 osp
 6. Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta 40 osp

Kohderyhmä

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla turvallisuusalan perustutkinto tai vartijan ammattitutkinto suoritettuna tai vastaava osaaminen muutoin osoitettavissa sekä kokemusta turvallisuusalan työtehtävistä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain a...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 500 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu