Turvamyyjä

Työvoimakoulutus

Turvamyyjä

Aloitus 14.1.2019

Koulutuksella vastataan työelämän osaamistarpeisiin sekä kaupan alalla että turvallisuusalalla. Koulutuksen myötä saat osaamista mm. hävikintorjunnassa, ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä, turvallisuusvalvonnassa sekä kaupan alan muissa turvallisuustoimintaa tukevissa tehtävissä.

Turvallisuusalan ammattitutkinnon Vartijan koulutus -tutkinnon osan suorittaneena sinulla on mahdollisuus hakea poliisilta hyväksyntää vartijaksi ja työllistyä joko kaupan alan tai vartioimisliikkeen palvelukseen esimerkiksi turvamyyjäksi tai vartijaksi. Kaupan turvallisuustoiminta -tutkinnon osan suorittaneena tunnistat kaupan alan asiakkaan turvallisuustarpeet ja toimit erilaisissa kaupan alan turvallisuustehtävissä.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

Työtehtävät

Koulutuksen suorittaneena voit työllistyä kaupan alalle myyjäksi tai turvallisuusalalle vartijaksi tai näiden yhdistelmätehtäviin.

 

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, oppimistehtävistä ja ohjauksesta. Lähiopinnot toteutetaan arkisin päiväkoulutuksena. Koulutuksen sisältö tarkentuu kunkin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutuksen lähiopinnot koostuvat turvallisuusalan kaupan turvallisuustoimintaan painottuvista opinnoista, jotka toteutuvat opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman aiemmin hankittu osaaminen huomioiden.

Vartijan koulutus toteutetaan lähiopetuksena Poliisihallituksen määräyksen POL-2017-579 mukaisesti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on mahdollisuus hakea poliisilaitokselta vartijaksi hyväksymistä eli vartijakorttia.

Kaikille yhteiset opinnot:

 • Väliaikaisen vartijan koulutus ja koe
 • Poliisihallituksen määräyksen mukainen vartijan koulutus ja koe
 • Fyysisen voimankäytön perusteet -osio ja näyttö
 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • Turvallisuusalan ammattitutkinnon osa: Kaupan turvallisuustoiminta ja näyttö
 • CV-netti ja työnhakuvalmennus

Kohderyhmä

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään rehellisyyttä, luotettavuutta ja henkilökohtaista sopivuutta vartijan tehtäviin sekä aitoa kiinnostusta toimia haastavienkin asiakaspalvelutehtävien parissa kaupan alan toimintaympäristössä. Vartijan koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja suppean henkilöturvallisuusselvitysten perusteella. Valinnoissa on mukana koulutuksen edustaja.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, ty...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja suppean henkilöturvallisuusselvitysten perusteella. Valinnoissa on mukana koulutuksen edustaja.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

 

Haku päättyy

06.01.2019

Koulutus alkaa

14.01.2019

Kesto/laajuus

3 kk

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut.

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ja siihen hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen. Muistathan perustella hakemuksesi!

 

Hae koulutukseen

Lisätietoja

Työlinjan koulutusneuvonta

puh. 0295 020 702 (ma – pe 9-16.15)

Hakupiste

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu