Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

Opiskele työvalmennuksen ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena osaat

 • toimia työvalmennuksen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä noudattaen alan eettisiä periaatteita, säädöksiä, sopimuksia ja ohjaavia suosituksia
 • toimia työyhteisössä ja alan verkostoissa sekä erilaisten asiakasryhmien ja asiakkuuksien kanssa
 • arvioida asiakkaan työvalmennustarpeen ja ohjata asiakasta tarvittaviin palveluihin
 • käynnistää asiakkaan työelämälähtöisen työvalmennusprosessin
 • laatia asiakkaan tarpeisiin ja olosuhteisiin sopivan työvalmennussuunnitelman ja etsiä sopivia työympäristöjä
 • toimia yhteistyössä asiakkaan ja työvalmennusympäristön kanssa työvalmennusprosessin eri vaiheissa
 • käyttää vaihtoehtoisia valmennusmenetelmiä esimerkiksi ryhmävalmennusta, työmenetelmiä, voimavarakeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä
 • seurata valmennuksen kulkua sekä arvioida ja päättää työvalmennuksen.
 • tuottaa tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
 • edistää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja työympäristön esteettömyyttä
 • toimia työelämäasiantuntijana asiakkaan työvalmennuksessa ja työnantajayhteistyössä sekä asiakkuus- ja yhteistyöverkostoissa.
 • toimia valitsemansa tutkinnon osan mukaisesti palveluiden kehittäjänä tai yrittäjänä

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksiköissä, kuten sosiaali- ja kuntoutusalan yksiköissä, työhönkuntoutussäätiöissä, työ- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, palvelukeskuksissa, työterveyshuollossa, oppilaitoksissa, työpajoissa, yrityksissä ja yksityisenä ammatinharjoittajana.

Koulutuksen sisältö

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

 

Pakolliset tutkinnon osat

 1. Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
 2. Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
 3. Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan toinen:

 1. Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
 2. Yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot omaavalle.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

 

 

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdoll...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan opintoihin ja työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua.

Jatkuva haku 31.5.2018 saakka, aloitus 23.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta etä- ja verkko-opiskelusta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua, lähiopintoja on 1-2 päivää kuukaudessa.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku 31.5.2018 saakka, aloitus 23.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

 

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu