Työvalmentaja

Työvalmentaja

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena työvalmentajana osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Osaamisalat

Työvalmennuksen osaamisala

Työtehtävät

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena voit toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Koulutuksen sisältö

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (140 osaamispistettä) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp
 2. Työvalmennus asiakasprosessissa 40 osp
 3. Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 1. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp
 2. Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta 40 osp *

*Edellyttää aiempaa sote-alan koulutusta ja/ tai lääkehoidon osaamista.

Kohderyhmä

Alan ammatillisen peruskoulutuksen ja/tai vankan alan työkokemuksen omaaville.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa  oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihi...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa  oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 •  toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä ja ohjauksesta.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu