Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

Päiväopintoina

Koulutus antaa perustiedot ja -taidot vartijan työssä työskentelyyn sekä tietoa yksityistä turvallisuusalaa säätelevästä lainsäädännöstä. Koulutuksen suoritettuasi saat pätevyyden toimia väliaikaisena vartijana.

Koulutusaika

10.-14.1.2022

Toteutus

Päiväopintoina ma-pe klo 8-16.
Poliisihallituksen määräyksen mukaan koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytty henkilö voi toimia vartijana enintään 4 kuukautta.

Koulutuksen sisältö:

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 • Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 • Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)

 

 • Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 • Työturvallisuus (4 ot)
 • Hätäensiapu (4 ot)
 • Voimankäytön teoria (2 ot)
 • Kurssikoe (2 ot)

Kohderyhmä

Väliaikaisen vartijan koulutus on tarkoitettu vartijan työstä kiinnostuneille, rehellisille ja luotettaville, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiville, täysi-ikäisille henkilöille. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain a...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 250 €.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 3.1.2022 mennessä, aloitus 10.1.2022.

Pääset tästä täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu