Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskele vanhustyön ammattilaiseksi!

Tutkinnon suorittaneena osaat

 • toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
 • toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä
 • koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä.
 • toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä
 • toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä
 • toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti
 • arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman
 • tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä
 • ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä

Tutkinnon suorittaneena tiedät, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu

 • kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (140 osp)
 • yhdestä valinnaisista tutkinnon osasta (40 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp
 2. Asiakaspalveluverkostossa toimiminen 50 osp
 3. Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan vähintään yksi:

 1. Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen 40 osp
 2. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp
 3. Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä 40 osp
 4. Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp

Kohderyhmä

Alan ammatillisen peruskoulutuksen ja/tai vankan alan työkokemuksen omaaville, vanhusten hoito- ja huolenpitotehtävissä toimiville henkilöille.

Hakijalta edellytetään alan aikaisempaa perustutkintoa ja noin 5 vuoden työkokemusta tai ammattitutkintoa ja noin 3 vuoden työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdoll...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan opintoihin ja työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta etä- ja verkko-opiskelusta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua, lähiopintoja on 1-2 päivää kuukaudessa.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

 

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu