Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskele vanhustyön ammattilaiseksi!

Saat valmiuksia toimia tiimien ja ryhmien vetäjänä muuttuvissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä sekä asiakaspalveluverkostoissa.

Erikoisammattitutkinnosta saat ajantasaista tietoa kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista ja suosituksista, ihmisen ikääntymisestä, ikääntyneen hoidosta ja toimintakyvyn edistämisen menetelmistä.

Perehdyt myös iäkkäiden suun terveydenhoitoon, kehitysvammaisten ikääntymiseen sekä hyvinvointiteknologiaan. Saat myös valmiuksia arvioida ja kehittää omaa sekä työyhteisön toimintaa vanhusasiakkaan parhaaksi.

Tutkinnon suorittaneena tiedät, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

Työtehtävät

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto muodostuu

 • kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta (140 osp)
 • yhdestä valinnaisista tutkinnon osasta (40 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:

 1. Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen 50 osp
 2. Asiakaspalveluverkostossa toimiminen 50 osp
 3. Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi:

 1. Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen 40 osp
 2. Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen 40 osp
 3. Kuolevan ihmisen hoitaminen 40 osp

Kohderyhmä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet sosiaali- ja terveysalalla ja haluat kehittää ammattitaitoasi vanhustyön osaajana. Sinulla on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto (lähihoitaja) syventävine opintoineen sekä riittävä työkokemus hoiva- tai hoitotyöstä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaa...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan opintoihin ja työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua.

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

 • täytät tutkinnon edellyttämät terveydelliset vaatimukset (katso edeltä)
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • olet motivoitunut alalle

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 € koko tutkinto tai 175 tutkinnon osa.

Toteutus

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta etä- ja verkko-opiskelusta. Opiskelu on sivutoimista opiskelua, lähiopintoja on 1-2 päivää kuukaudessa.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus 29.10.2019.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu