Vartijan koulutus 25 osp

Vartijan koulutus 25 osp

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta viikonloppukoulutuksena

Vartijan koulutus antaa sinulle tarvittavat valmiudet, tiedot ja taidot vartijan tehtävissä toimimiseen. Voit työllistyä vartijan tehtäviin osa-aikaisesti tai päätoimisesti. Monet työnantajat arvostavat myös työnhakijalla olevaa vartijakorttia, vaikkei olisikaan työllistymässä juuri vartijan tehtäviin. Vartijakortti antaa osviittaa hakijan nuhteettomaan taustaan ja kertoo hänellä olevan perustiedot ja -valmiudet niin sanottuun päivittäisturvallisuuden ylläpitämiseen, vaikkei varsinaista vartijan toimivaltaa olekaan muutoin kuin vartijan tehtävissä työskennellessään.

Koulutusaika

11.3.-22.5.2022

Toteutus

Viikonloppukoulutuksena ja osin verkko-opintoina:

 • pe 11.3.2022 klo 16.30-20.30, la-su 12.-13.3.2022 klo 9-16
 • pe klo 25.3.2022 klo 16.30-20.30, la-su 26.-27.3.2022 klo 9-16
 • pe klo 8.4.2022 klo 16.30-20.30, la-su 9.-10.4.2022 klo 9-16
 • pe klo 22.4.2022 klo 16.30-20.30, la-su 23.-24.4.2022 klo 9-16
 • pe klo 13.5.2022 klo 16.30-20.30, la-su 14.-15.5.2022 klo 9-16
 • pe klo 20.5.2022 klo 16.30-20.30, la-su 21.-22.5.2022 klo 9-16

Poliisihallituksen määräyksen mukaan koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4
  .

Koulutuksen sisältö

Vartijan koulutus muodostuu Väliaikaisen vartijan koulutuksesta, 40 oppituntia (ot) ja Vartijan koulutuksesta, 80 oppituntia (ot).

Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

 1. Kurssin järjestelyt (1 ot)
 2. Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 3. Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 4. Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 5. Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)
 6. Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 7. Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 8. Työturvallisuus (4 ot)
 9. Hätäensiapu (4 ot)
 10. Voimankäytön teoria (2 ot)
 11. Kurssikoe (2 ot)

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytty henkilö voi toimia vartijana enintään 4 kuukautta.

Vartijan koulutus (80 ot)

Vartijan koulutukseen (80 ot) voi osallistua vain väliaikaiseen vartijan koulutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö.

 1. Kurssin järjestelyt (1 ot)
 2. Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (16 ot)
 3. Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 4. Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 5. Palo- ja pelastustoiminta (8 ot)
 6. Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 7. Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 8. Kurssikoe (3 ot)

Poliisihallituksen määräyksen mukaisen sisällön lisäksi koulutukseen sisältyy myös kaasusumutin- ja teleskooppipatukkakoulutukset.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Vartijaksi hyväksyminen on voimassa 5 vuotta.

Kohderyhmä

Vartijan koulutus on tarkoitettu vartijan työstä kiinnostuneille, rehellisille ja luotettaville, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopiville, täysi-ikäisille henkilöille. Koulutuksen järjestäjällä on lain 737/2014 mukaan oikeus pyytää koulutukseen hakeutuvasta turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettu suppea henkilöturvallisuusselvitys.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain a...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 200 €.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 7.3.2022 mennessä, aloitus 11.3.2022.

Pääset tästä täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu