Vartijan koulutus (80 ot)

Vartijan koulutus (80 ot)

Päiväopintoina

Koulutus on tarkoitettu Väliaikaisen vartijan (40 ot) -koulutuksen suorittaneille henkilöille, jotka haluavat pätevyyden toimia vartijana.

Koulutusaika

19.1-4.2.2022

Toteutus

Päiväopintoina ma-pe klo 8-16.
Poliisihallituksen määräyksen mukaan koulutuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Otavankatu 4

 

Työtehtävät

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Vartijaksi hyväksyminen on voimassa 5 vuotta.

Koulutuksen sisältö:

 • Kurssin järjestelyt (1 ot)
 • Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva lainsäädäntö (16 ot)
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta (32 ot)
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (6 ot)
 • Palo- ja pelastustoiminta (8 ot)
 • Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö (6 ot)
 • Ensiaputilanteet vartijan työssä (8 ot)
 • Kurssikoe (3 ot)

Poliisihallituksen määräyksen mukaisen sisällön lisäksi koulutukseen sisältyy myös kaasusumutin- ja teleskooppipatukkakoulutukset.

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain a...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 200 €.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 14.1.2022 mennessä, aloitus 19.1.2022.

Pääset tästä täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu