Vartijan koulutus

Vartijan koulutus

21.8.-20.9.2018

Vartijan koulutus on turvallisuusalan ammattitutkinnon osa ja se sisältää väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) sekä vartijan koulutuksen (80 ot).

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus hakea poliisilta hyväksymistä vartijaksi eli vartijakorttia ja toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa vartijan tehtävissä.

 

Opiskelupaikka

 • Mikkeli: Raviradantie 8-10

 

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö on Poliisihallituksen määräyksen POL-2017-579 mukainen.

Väliaikaisen vartijan koulutus:

 • Kurssin järjestelyt
 • Turvallisuusalan lainsäädäntö
 • Oikeuttamisperusteet
 • Vartijan toiminta ja toimivaltuudet
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
 • Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä
 • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa
 • Työturvallisuus
 • Hätäensiapu
 • Voimankäytön teoria
 • Kurssikoe

 

Vartijan koulutus:

 • Kurssin järjestelyt
 • Turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia ja velvollisuuksia koskeva
 • lainsäädäntö
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Vartijan voimankäyttövälineet ja niiden käyttö
 • Ensiaputilanteet vartijan työssä
 • Kurssikoe

Vartijan koulutukseen (80 ot) saa osallistua vain väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu täysi-ikäisille vartiointialalle aikoville henkilöille. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla rehellinen, luotettava ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijan tehtäviin.

Muuta

Opiskelijoiden on osallistuttava opetukseen. Opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista ei hyväksi lueta eikä opetusaiheille ole siten korvaavaa sisältöä.

 

Terveydelliset vaatimukset

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten ja mahdollisten henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain amma...

ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijat valitaan hakemusten ja mahdollisten henkilöturvallisuusselvitysten perusteella.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Koulutusaika: 21.8.-20.9.2018 klo 8-15

Haku päättyy

03.08.2018

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 175 €.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ma-pe klo 8-15.

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan koulutukseen

Hakeutuminen 3.8.2018 mennessä, aloitus 21.8.2018.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen.

Hae koulutukseen

Uutisia ja tarinoita

15.3.2018

Vartijan ammatti rikkoo stereotypioita

Joona Manninen, 28, päätyi opiskelemaan vartijan ammattitutkintoon useiden alavaihtojen jälkeen....

Lue lisää

Lisätietoja

HakuPISTE

Mikkeli: Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki: Kuusitie 41
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

hakupiste@esedu.fi

Jaa sivu