Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot)

20.-24.1.2020

 1. Kurssin järjestelyt (1 ot)
 2. Turvallisuusalan lainsäädäntö (4 ot)
 3. Oikeuttamisperusteet (4 ot)
 4. Vartijan toiminta ja toimivaltuudet (9 ot)
 5. Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta (2 ot)
 6. Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä (4 ot)
 7. Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa (4 ot)
 8. Työturvallisuus (4 ot)
 9. Hätäensiapu (4 ot)
 10. Voimankäytön teoria (2 ot)
 11. Kurssikoe (2 ot)

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä kotikuntansa poliisilaitokselta. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksytty henkilö voi toimia vartijana enintään 4 kuukautta.