Vetovoimainen kotihoito 2021

Vetovoimainen kotihoito 2021

Koulutukset 5-8/2021

Vetovoimainen kotihoito -hankkeen koulutukset on tarkoitettu Essoten ja Pieksämäen kotihoidon henkilöstölle.

Tehdään hyvä koulutus yhdessä – Orientoituminen verkko-oppimisympäristöön ja opintojen sisältöön 

Tavoite: Orientoituminen verkko-opintoihin ja Vetovoimainen kotihoito -hankkeen koulutuksiin. Pääset harjoittelemaan verkko-oppimisympäristössä toimimista. Näin sinun on helpompi aloittaa muut hankkeen koulutukset.

Kenelle: Kaikille tarkoitettu orientaatio, ennen muihin koulutuksiin osallistumista

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 31.8.2021 saakka. Laajuus n. 1 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Mervi Gynther

Kotihoitotyön eettisyys

Tavoite ja sisältö: Pääset pohtimaan yhdessä muiden oman alasi työntekijöiden kanssa kotihoitotyön eettisiä haasteita ja sinulla on aikaa pysähtyä miettimään omaa työtäsi. Saat samalla vertaistukea muilta opiskelijoilta ja syvennät näin osaamistasi.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Ohjattu verkkokurssi Esedun Kippo-oppimisympäristössä sekä vuorovaikutteinen seminaari-iltapäivä lähipäivänä tai Teamsillä. Päivämäärä ja kellonaika sovitaan osallistujien kanssa. Toteutetaan myös elo-marraskuussa.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Infektioriskit ja aseptinen toiminta kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että kertaat keskeisiä asioita infektioihin ja aseptiseen toimintaan liittyen. Lisäksi pääset muiden opiskelijoiden kanssa pohtimaan käytännön kotihoitotyössä kohtaamiasi haasteita. Kurssi etenee osio kerrallaan, ja voit opiskella omaan tahtiisi, silloin kun sinulla on siihen aikaa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-lokakuussa.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Ikääntyneen ravitsemus – uudet suositukset 

Tavoite ja sisältö: Valtakunnallinen ikääntyneiden ruokasuositus (2020) antaa tietoa siihen, miten tuetaan iäkkäiden tarpeisiin perustuvaa syömistä. Tavoitteena on, että kotihoidon henkilöstö tuntee ruokasuosituksen, jonka keskeisimpänä tavoitteena on ikääntyvien hyvän ravitsemustilan turvaaminen ja se, kuina hyvän ruokailun avulla pidetään yllä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja ehkäistä kunnon varhaista heikkenemistä. Koulutus antaa ohjeet hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, iäkkäiden ravitsemustilan määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-lokakuussa.

Opettaja: Mervi Gynther 

Hyvinvointiteknologia kotihoitotyössä

Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointiteknologian avulla on mahdollista lisätä asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arjessa sekä helpottaa myös työntekijöiden, omaishoitajien tai läheisten työtä. Tällä kurssilla kertaat ja perehdyt erilaisiin asiakkaan toimintakykyä sekä työntekijän työtakkaa helpottavia teknologisiin ratkaisuihin.  Kurssilla on kuusi osiota, joista voit tehdä haluamasi tai kaikki. Ilmoita tästä opettajalle. Osiot ovat: Orientaatio, turvateknologia, siirtyminen ja muut arjen apuvälineet, ruokailu ja ruokahuolto, kuvavälitteinen ohjaus sekä asiakkaan ohjaus hyvinvointiteknologiassa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 3 päivää. Voit tehdä opettajan kanssa sovitusti myös vain osan osioista. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-marraskuussa.

Opettaja: Mervi Gynther 

Kaatumistapaturmat kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kaatuminen on ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi, ja ikääntyneen henkilön yleisin tapaturmapaikka on oma koti. Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat henkilöä kaatumisen seurauksena. Kaatumisesta voi tulla erilaisia vammoja, esimerkiksi lonkkamurtuma, joita on viime vuosina ollut kuitenkin aiempaa vähemmän.  (Lähde: THL) Tällä kurssilla perehdyt kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisen ennaltaehkäisyyn kotihoidossa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 1 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-lokakuussa.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Sydänsairaudet 

Tavoite ja sisältö: Kurssilla kertaat ja syvennät osaamistasi sydänsairauksiin liittyen. Kurssi on rakennettu kuudesta eri osa-alueesta: verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt ja osio muut, joka pitää sisällään katkokävelyn, keuhkoveritulpan ja suonikohjut.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.6.2021 saakka. Laajuus n. 3 päivää.  Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen/Mervi Gynther

Laskimoverinäytteenotto

Tavoite ja sisältö: Opiskelet teorian laskimoverinäytteenotosta.

  • Tutkimuspyyntö
  • Asiakkaan ohjaaminen
  • Kotinäytteenotto  (mm.potilaan tunnistaminen, näytteenottoasento, välineet, putket, näytteenotto – suoritus, ongelmatilanteet)
  • Putkien säilytys ja kuljetus

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 31.5.2021 saakka. Laajuus n. 0,5 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös syksyllä 2021.

Opettaja: Annu Huttunen

Mielenterveys- ja päihdetyö kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on käydä läpi yleisimpiä kotihoidossa esiintyviä mielenterveysongelmia ja -häiriöitä ja suunnitella, kuinka kotihoidon asiakkaiden mielenterveyttä pystytään tukemaan. Opit myös, mitä tarkoitetaan kotihoidon asiakkaaseen kohdistuvalla kaltoinkohtelulla ja kuinka siihen puututaan. Kurssilla opiskelet päihteiden käytöstä kotihoidossa ja opit tunnistamaan ja puuttumaan kotihoidon asiakkaan päihteiden käyttöön. Kurssin viimeisessä osiossa käydään läpi ammatillista vuorovaikutusta ja uhkaavissa asiakastilanteissa toimimista.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 19.4.- 24.6.2021. Kurssin suorittamiseen on sinun varattava aikaa 1 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös syksyllä 2021

Opettaja: Annu Huttunen

Työhyvinvointi ja alaistaidot

 Tavoite ja sisältö: Opit, kuinka voit parantaa omaa työhyvinvointiasi ja yleistä jaksamistasi. Verkkokurssilla käsitellään myös alaistaitoja ja itseohjautuvuutta.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 17.5.-31.10.2021. Laajuus 0,5 päivää + rentoutusharjoitukset. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen

Elämän loppuvaiheen hoito kotihoidon ympäristössä

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää elämän loppuvaiheen hoitoa. Sisältö voimassa oleviin suosituksiin ja ohjeisiin. Kurssi koostuu neljästä osiosta: Käsitteet ja periaatteet, oireen mukainen hoito, asiakkaan ja omaisen kohtaaminen sekä kuoleman kohtaaminen ja oma työhyvinvointi.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 19.4.-30.6.2021. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös syksyllä 2021.

Opettaja: Annu Huttunen ja Mervi Gynther

Syöpäsairaudet

Tavoite ja sisältö: Kertaat ja syvennät osaamistasi syöpäsairauksiin liittyen. Kurssi on rakennettu kolmeen eri osa-alueeseen:

  • Oireet ja tutkimukset
  • Syöpää sairastavan hoito (sisältää syöpäkivun hoito)
  • Yleisimmät syöpäsairaudet

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 1.6.-30.11.2021. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Ilmoittautuminen koulutuksiin: alla olevista linkeistä.
HUOM! Merkitse Lisätietoja -kenttään työpaikkasi ja tiimisi.

Lisätietoja:
opettaja, projektiasiantuntija Mervi Gynther, mervi.gynther@esedu.fi puh. 050 389 1250.

Koulutusmaksu

Koulutukset ovat maksuttomia.
Jaa sivu