Vetovoimainen kotihoito 2021

Vetovoimainen kotihoito 2021

Koulutukset 8-11/2021

Vetovoimainen kotihoito -hankkeen koulutukset on tarkoitettu Essoten ja Pieksämäen kotihoidon henkilöstölle.

Suunhoito

Esedun suunhoidon osaamisalan opiskelijat jalkautuvat työntekijöiden mukaan kahden työvuoron ajaksi tarkistamaan yhdessä työntekijöiden kanassa kotihoidon asiakkaiden suut ja ohjaamaan työntekijöitä suun tarkastuksissa sekä hoidossa. He myös antavat vinkkejä suunhoidon tehostamiseksi.

Aikataulu ja laajuus: 20.-21.10.2021, laajuus 2 työpäivää.

Esedun opiskelijat

 • toimivat parina saman työntekijän kanssa kahden peräkkäisen työvuoron ajan
 • osallistuvat työntekijöiden mukana kaikkiin päivän kotikäynteihin, mutta keskittyvät suun hoidon asioihin ja työntekijöiden ohjaamiseen
 • ovat vakuutettuja, ja kyseiselle jaksolle tehdään työssäoppimisen sopimus
 • perehtyvät etukäteen kotihoidon käytäntöihin Essoten kanssa sovitusti

Kotihoidon työntekijä

 • saa opastusta ja ohjeistusta suun hoitoon
 • työskentelee oman asiakaslistansa mukaisesti

Opettaja: Mervi Gynther

Ohjausosaaminen

Tavoite ja sisältö: Asiakkaan ohjaus on keskeinen osa kotihoidon työtä ja se tapahtuu usein käynnin yhteydessä. Työhön kuuluu myös läheisten ohjausta sekä opiskelijoiden ohjausta. Kurssin tavoitteena on lisätä ohjausosaamista sekä perehtyä sosiaalietuuksiin, edunvalvontaa ja kolmannen sektorin toimintaan. Lisäksi pääset kertaamaan Esedun opiskelijoiden ohjausta ja näyttöihin liittyviä asioita.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 1,5 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Kirjaaminen

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on kehittää omia kirjaamisen taitoja ja anlysoida omaa kirjaamista. Opit kirjaamisen periaatteet ja tutustut hyvän/huonon kirjaamisen piirteisiin

 Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 0,5 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi. 

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen

Infektioriskit ja aseptinen toiminta kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että kertaat keskeisiä asioita infektioihin ja aseptiseen toimintaan liittyen. Lisäksi pääset muiden opiskelijoiden kanssa pohtimaan käytännön kotihoitotyössä kohtaamiasi haasteita. Kurssi etenee osio kerrallaan, ja voit opiskella omaan tahtiisi, silloin kun sinulla on siihen aikaa.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Ikääntyneen ravitsemus – uudet suositukset 

Tavoite ja sisältö: Valtakunnallinen ikääntyneiden ruokasuositus (2020) antaa tietoa siihen, miten tuetaan iäkkäiden tarpeisiin perustuvaa syömistä. Tavoitteena on, että kotihoidon henkilöstö tuntee ruokasuosituksen, jonka keskeisimpänä tavoitteena on ikääntyvien hyvän ravitsemustilan turvaaminen ja se, kuina hyvän ruokailun avulla pidetään yllä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja ehkäistä kunnon varhaista heikkenemistä. Koulutus antaa ohjeet hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, iäkkäiden ravitsemustilan määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Mervi Gynther 

Hyvinvointiteknologia kotihoitotyössä

Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointiteknologian avulla on mahdollista lisätä asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arjessa sekä helpottaa myös työntekijöiden, omaishoitajien tai läheisten työtä. Tällä kurssilla kertaat ja perehdyt erilaisiin asiakkaan toimintakykyä sekä työntekijän työtakkaa helpottavia teknologisiin ratkaisuihin.  Kurssilla on kuusi osiota, joista voit tehdä haluamasi tai kaikki. Ilmoita tästä opettajalle. Osiot ovat: Orientaatio, turvateknologia, siirtyminen ja muut arjen apuvälineet, ruokailu ja ruokahuolto, kuvavälitteinen ohjaus sekä asiakkaan ohjaus hyvinvointiteknologiassa.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 3 päivää. Voit tehdä opettajan kanssa sovitusti myös vain osan osioista. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Mervi Gynther 

Kaatumistapaturmat kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kaatuminen on ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi, ja ikääntyneen henkilön yleisin tapaturmapaikka on oma koti. Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat henkilöä kaatumisen seurauksena. Kaatumisesta voi tulla erilaisia vammoja, esimerkiksi lonkkamurtuma, joita on viime vuosina ollut kuitenkin aiempaa vähemmän.  (Lähde: THL) Tällä kurssilla perehdyt kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisen ennaltaehkäisyyn kotihoidossa.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 1 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettajat: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Sydänsairaudet 

Tavoite ja sisältö: Kurssilla kertaat ja syvennät osaamistasi sydänsairauksiin liittyen. Kurssi on rakennettu kuudesta eri osa-alueesta: verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt ja osio muut, joka pitää sisällään katkokävelyn, keuhkoveritulpan ja suonikohjut.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 3 päivää.  Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen/Mervi Gynther

Laskimoverinäytteenotto

Tavoite ja sisältö: Opiskelet teorian laskimoverinäytteenotosta.

 • Tutkimuspyyntö
 • Asiakkaan ohjaaminen
 • Kotinäytteenotto  (mm.potilaan tunnistaminen, näytteenottoasento, välineet, putket, näytteenotto – suoritus, ongelmatilanteet)
 • Putkien säilytys ja kuljetus

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 0,5 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen

Mielenterveys- ja päihdetyö kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on käydä läpi yleisimpiä kotihoidossa esiintyviä mielenterveysongelmia ja -häiriöitä ja suunnitella, kuinka kotihoidon asiakkaiden mielenterveyttä pystytään tukemaan. Opit myös, mitä tarkoitetaan kotihoidon asiakkaaseen kohdistuvalla kaltoinkohtelulla ja kuinka siihen puututaan. Kurssilla opiskelet päihteiden käytöstä kotihoidossa ja opit tunnistamaan ja puuttumaan kotihoidon asiakkaan päihteiden käyttöön. Kurssin viimeisessä osiossa käydään läpi ammatillista vuorovaikutusta ja uhkaavissa asiakastilanteissa toimimista.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Kurssin suorittamiseen on sinun varattava aikaa 1 päivä. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen

Työhyvinvointi ja alaistaidot

 Tavoite ja sisältö: Opit, kuinka voit parantaa omaa työhyvinvointiasi ja yleistä jaksamistasi. Verkkokurssilla käsitellään myös alaistaitoja ja itseohjautuvuutta.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus 0,5 päivää + rentoutusharjoitukset. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen

Elämän loppuvaiheen hoito kotihoidon ympäristössä

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on kerrata ja syventää elämän loppuvaiheen hoitoa. Sisältö voimassa oleviin suosituksiin ja ohjeisiin. Kurssi koostuu neljästä osiosta: Käsitteet ja periaatteet, oireen mukainen hoito, asiakkaan ja omaisen kohtaaminen sekä kuoleman kohtaaminen ja oma työhyvinvointi.

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Annu Huttunen ja Mervi Gynther

Syöpäsairaudet

Tavoite ja sisältö: Kertaat ja syvennät osaamistasi syöpäsairauksiin liittyen. Kurssi on rakennettu kolmeen eri osa-alueeseen:

 • Oireet ja tutkimukset
 • Syöpää sairastavan hoito (sisältää syöpäkivun hoito)
 • Yleisimmät syöpäsairaudet

Aikataulu ja laajuus: Kurssi on auki 30.11.2021 saakka. Laajuus n. 2 päivää. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä.

Opettaja: Mervi Gynther ja Annu Huttunen

Ilmoittautuminen koulutuksiin: alla olevista linkeistä.
HUOM! Merkitse Lisätietoja -kenttään työpaikkasi ja tiimisi.

Lisätietoja:
opettaja, projektiasiantuntija Mervi Gynther, mervi.gynther@esedu.fi puh. 050 389 1250.

Koulutusmaksu

Koulutukset ovat maksuttomia.
Jaa sivu