Vetovoimainen kotihoito 2021

Vetovoimainen kotihoito 2021

Koulutukset 1-4/2021

Vetovoimainen kotihoito -hankkeen koulutukset on tarkoitettu Essoten ja Pieksämäen kotihoidon henkilöstölle.

Tehdään hyvä koulutus yhdessä – Orientoituminen verkko-oppimisympäristöön ja opintojen sisältöön 

Tavoite: Orientoituminen verkko-opintoihin ja Vetovoimainen kotihoito -hankkeen koulutuksiin. Pääset harjoittelemaan verkko-oppimisympäristössä toimimista. Näin sinun on helpompi aloittaa muut hankkeen koulutukset.

Kenelle: Kaikille tarkoitettu orientaatio, ennen muihin koulutuksiin osallistumista

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu 18.1.2021 ja sulkeutuu helmikuun lopussa 2021. Laajuus n. 1 pv. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös maalis-kesäkuussa ja heinä-elokuussa

Opettaja: Mervi Gynther

 

Kotihoitotyön eettisyys

Tavoite ja sisältö: Pääset pohtimaan yhdessä muiden oman alasi työntekijöiden kanssa kotihoitotyön eettisiä haasteita ja sinulla on aikaa pysähtyä miettimään omaa työtäsi. Saat samalla vertaistukea muilta opiskelijoilta ja syvennät näin osaamistasi.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu 18.1.2021 ja ensimmäinen kurssi sulkeutuu huhtikuun lopussa.  Laajuus n. 2 pv. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Ohjattu verkkokurssi Esedun Kippo-oppimisympäristössä sekä vuorovaikutteinen seminaari-iltapäivä lähipäivänä tai Teamsillä. Päivämäärä ja kellonaika sovitaan osallistujien kanssa. Toteutetaan myös touko-kesäkuussa sekä elo-marraskuussa.

 

Infektioriskit ja aseptinen toiminta kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että kertaat keskeisiä asioita infektioihin ja aseptiseen toimintaan liittyen. Lisäksi pääset muiden opiskelijoiden kanssa pohtimaan käytännön kotihoitotyössä kohtaamiasi haasteita. Kurssi etenee osio kerrallaan, ja voit opiskella omaan tahtiisi, silloin kun sinulla on siihen aikaa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu 18.1.2021 ja ensimmäinen kurssi sulkeutuu maaliskuun lopussa. Laajuus n. 2 pv. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös touko-kesäkuussa sekä elo-lokakuussa.

Opettaja: Mervi Gynther

 

Ikääntyneen ravitsemus – uudet suositukset 

Tavoite ja sisältö: Valtakunnallinen ikääntyneiden ruokasuositus (2020) antaa tietoa siihen, miten tuetaan iäkkäiden tarpeisiin perustuvaa syömistä. Tavoitteena on, että kotihoidon henkilöstö tuntee ruokasuosituksen, jonka keskeisimpänä tavoitteena on ikääntyvien hyvän ravitsemustilan turvaaminen ja se, kuina hyvän ruokailun avulla pidetään yllä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja ehkäistä kunnon varhaista heikkenemistä. Koulutus antaa ohjeet hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, iäkkäiden ravitsemustilan määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu 1.2. 2021 ja sulkeutuu 31.3. Laajuus n. 2 pv. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös touko-kesäkuussa ja elo-lokakuussa.

Opettaja: Mervi Gynther

 

Hyvinvointiteknologia kotihoitotyössä

Tavoite ja sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointiteknologian avulla on mahdollista lisätä asiakkaan omatoimista ja itsenäistä selviytymistä arjessa sekä helpottaa myös työntekijöiden, omaishoitajien tai läheisten työtä. Tällä kurssilla kertaat ja perehdyt erilaisiin asiakkaan toimintakykyä sekä työntekijän työtakkaa helpottavia teknologisiin ratkaisuihin.  Kurssilla on 6 osiota, joista voit tehdä haluamasi tai kaikki. Ilmoita tästä opettajalle. Osiot ovat: Orientaatio, turvateknologia, siirtyminen ja muut arjen apuvälineet, ruokailu ja ruokahuolto, kuvavälitteinen ohjaus sekä asiakkaan ohjaus hyvinvointiteknologiassa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu helmikuussa 2021 ja sulkeutuu 31.5. Laajuus n. 3 pv. Voit tehdä opettajan kanssa sovitusti myös vain osan osioista. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-marraskuussa.

Opettaja: Mervi Gynther

 

Kaatumistapaturmat kotihoidossa

Tavoite ja sisältö: Kaatuminen on ikääntyneiden yleisin tapaturmatyyppi, ja ikääntyneen henkilön yleisin tapaturmapaikka on oma koti. Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat henkilöä kaatumisen seurauksena. Kaatumisesta voi tulla erilaisia vammoja, esimerkiksi lonkkamurtuma, joita on viime vuosina ollut kuitenkin aiempaa vähemmän.  (Lähde: THL) Tällä kurssilla perehdyt kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisen ennaltaehkäisyyn kotihoidossa.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu maaliskuussa ja ensimmäinen kurssi sulkeutuu toukokuun lopussa.  Laajuus n. 1 pv. Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: Verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-lokakuussa.

Opettaja: Mervi Gynther

 

Sydänsairaudet 

Tavoite ja sisältö: Kurssilla kertaat ja syvennät osaamistasi sydänsairauksiin liittyen. Kurssi on rakennettu kuudesta eri osa-alueesta: verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt ja osio muut, joka pitää sisällään katkokävelyn, keuhkoveritulpan ja suonikohjut.

Kenelle: Valittavissa oleva

Aikataulu ja laajuus: Kurssi avautuu helmikuussa ja ensimmäinen kurssi sulkeutuu toukokuun lopussa. Laajuus n. 3 pv.  Ohjeet saat sähköpostiisi.

Toteutus: verkkototeutus Esedun Kippo-oppimisympäristössä. Toteutetaan myös elo-lokakuussa.

Opettaja: Annu Huttunen/Mervi Gynther

Ilmoittautuminen koulutuksiin: alla olevista linkeistä.
HUOM! Merkitse Lisätietoja -kenttään työpaikkasi ja tiimisi.

Lisätietoja:
opettaja, projektiasiantuntija Mervi Gynther, mervi.gynther@esedu.fi puh. 050 389 1250.

Koulutusmaksu

Koulutukset ovat maksuttomia.
Jaa sivu