Työelämäfoorumit

Aktiivista työelämäyhteistyötä

Meillä toimii 25 koulutusalakohtaista työelämäfoorumia, joissa on edustettuna noin 200 yritystä ja organisaatiota sekä sidosryhmien edustajaa. Foorumissa on nimetyt työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukseen ja Maakuntaliittoon.

Foorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Foorumeissa käymme keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Foorumit tapaavat 2-5 kertaa vuodessa kunkin alan toiveet ja tavoitteet huomioiden, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaitoksesta on nimetty alan opettaja, joka toimii foorumin koollekutsujana.

Foorumit ja yhteyshenkilöt

Tekniikka ja luonnonvara-ala Mikkelissä

TiVi /Tieto- ja viestintäala 
Tuomas Puro puh. 044 711 5903

Metsäala, Mikkeli ja Pieksämäki 
Reijo Kääriäinen puh. 044 711 5614
Ano Teittinen puh. 040 305 6693

Maatalousala 
Tuula Romppanen puh. 044 711 5801

Puutarha-ala 
Markku Loippo puh. 044 711 5746

Autoala 
Teuvo Särkkä puh. 044 711 5232

Logistiikka 
Teemu Ollila puh. 050 389 1271

Pintakäsittelyala
Eero Ekala puh. 044 711 5233

Talotekniikan ala
Vesa Parkkinen puh. 044 711 5287

Sähköala 
Keijo Möttö puh. 044 711 5706

Rakennusala 
Rauli Pulliainen puh. 044 711 5282
Jari Pöyry puh 044 711 5669

Puuala 
Arto Väisänen puh. 044 711 5619

 

Hyvinvointi- ja palvelualat Mikkelissä

Kaupan alan foorumi 
Mira Lahtinen puh. 050 389 1248
Leila Rapo-Jääskeläinen puh. 044 711 5476

Sosiaali- ja terveysala 
Mervi Gynther puh. 050 389 1250

Hiusala 
Pirjo Saarinen puh. 044 711 5809

Hotelli-, ravintola- ja catering -ala 
Pirjo Tuovinen puh. 044 711 5743

Käsi- ja taideteollisuusala 
Päivi Särkkä-Lehkonen puh. 044 711 5768

Kotityö- ja puhdistuspalveluala 
Satu Turkki puh. 044 711 5727

Matkailuala 
Niina Liukkonen puh. 050 389 3087

Elintarvikeala 
Ulla Blomquist puh. 044 711 5690
Jonna Suhonen puh. 050 465 1190

Taloushallinto, isännöinti ja kiinteistöala 
Helena Pätilä puh. 050 389 1247

Työelämäfoorumit Pieksämäellä

Kauppa ja palvelut 
Jari Tölli puh. 040 305 6668

Ruokapalveluala 
Hanna-Kaisa Nikkarinen puh. 050 448 5499

Taloushallinto 
Johanna Klemola puh. 040 305 6608

Sosiaali ja terveysala
Minna Niemi puh. 050 389 1252

Teknologiafoorumi 
Matti Suihkonen puh. 040 305 6663

Jaa sivu