Työelämäfoorumit

Aktiivista työelämäyhteistyötä

Meillä toimii 25 koulutusalakohtaista työelämäfoorumia, joissa on edustettuna noin 200 yritystä ja organisaatiota sekä sidosryhmien edustajaa. Foorumissa on nimetyt työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukseen ja Maakuntaliittoon.

Foorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Foorumeissa käymme keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Foorumit tapaavat 2-5 kertaa vuodessa kunkin alan toiveet ja tavoitteet huomioiden, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaitoksesta on nimetty alan opettaja, joka toimii foorumin koollekutsujana.

Foorumit ja yhteyshenkilöt

Työelämäfoorumit Mikkelissä

TiVi /Tieto- ja viestintäala 
Tuomas Puro puh. 044 711 5903

Metsäala, Mikkeli ja Pieksämäki 
Reijo Kääriäinen puh. 044 711 5614

Maatalousala 
Tuula Romppanen puh. 044 711 5801

Puutarha-ala 
Markku Loippo puh. 044 711 5746

Autoala 
Teuvo Särkkä puh. 044 711 5232

Logistiikka 
Henri Wallenius puh. 040 183 8147

Pintakäsittelyala
Eero Ekala puh. 044 711 5233

Talotekniikan ala
Vesa Parkkinen puh. 044 711 5287

Sähköala 
Keijo Möttö puh. 044 711 5706

Rakennusala 
Rauli Pulliainen puh. 044 711 5282
Jari Pöyry puh 044 711 5669

Puuala 
Arto Väisänen puh. 044 711 5619

 

Kaupan alan foorumi 
Mira Lahtinen puh. 050 389 1248
Leila Rapo-Jääskeläinen puh. 044 711 5476

Sosiaali- ja terveysala 
Paula Laurila puh. 050 389 1251

Hiusala 
Maikki-Noora Karvinen puh. 044 711 5740

Hotelli-, ravintola- ja catering -ala 
Pirjo Tuovinen puh. 044 711 5743

Tekstiili- ja muotiala
Päivi Särkkä-Lehkonen puh. 044 711 5768

Puhdistus- ja kiinteistöpalveluala
Satu Turkki puh. 044 711 5727

Matkailuala 
Niina Liukkonen puh. 050 389 3087

Elintarvikeala
Jonna Suhonen puh. 050 465 1190

Metalli
Petri Kosunen puh. 044 711 5268 

Työelämäfoorumit Pieksämäellä

Kauppa ja palvelut 
Tuomo Rytkönen puh. 040 305 6630

Ruokapalveluala 
Hanna-Kaisa Nikkarinen puh. 050 448 5499

Taloushallinto 
Johanna Purokari puh. 040 305 6608

Sosiaali ja terveysala
Minna Niemi puh. 050 389 1252

Teknologiafoorumi 
Matti Suihkonen puh. 040 305 6663

Jaa sivu