Työelämäfoorumit

Aktiivista työelämäyhteistyötä

Meillä toimii 25 koulutusalakohtaista työelämäfoorumia, joissa on edustettuna noin 200 yritystä ja organisaatiota sekä sidosryhmien edustajaa. Foorumissa on nimetyt työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukseen ja Maakuntaliittoon.

Foorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Foorumeissa käymme keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Foorumit tapaavat 2-5 kertaa vuodessa kunkin alan toiveet ja tavoitteet huomioiden, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Oppilaitoksesta on nimetty alan opettaja, joka toimii foorumin koollekutsujana.

Foorumit ja yhteyshenkilöt

Työelämäfoorumit Mikkelissä

Tekniikka ja luonnonvara-alat

TiVi /Tieto- ja viestintäala 
Tuomas Puro puh. 044 711 5903

Metsäala, Mikkeli ja Pieksämäki 
Reijo Kääriäinen puh. 044 711 5614
Kirsi Malmstedt puh. 044 711 5802

Maatalousala 
Tuula Romppanen puh. 044 711 5801

Puutarha-ala 
Markku Loippo puh. 044 711 5746
Mikkelipuisto: Minna Ahonen puh. 040 615 3442

Autoala 
Teuvo Särkkä puh. 044 711 5232

Logistiikka 
Henri Wallenius puh. 040 183 8147
Kirsi Malmstedt puh. 044 711 5802

Pintakäsittelyala
Eero Ekala puh. 044 711 5233

Talotekniikan ala
Vesa Parkkinen puh. 044 711 5287

Sähköala
Tommi Tiihonen puh. 040 183 5247

Rakennusala 
Rauli Pulliainen puh. 044 711 5282
Jari Pöyry puh 044 711 5669

Puuala 
Arto Väisänen puh. 044 711 5619

Metalli
Petri Kosunen puh. 044 711 5268

Hyvinvointi- ja palvelualat

Kaupan alan foorumi 
Mira Lahtinen puh. 050 389 1248

Sosiaali- ja terveysala 
Paula Laurila puh. 050 389 1251

Hiusala 
Tiia Tiusanen puh. 044 711 5332

Matkailu-, ravintola- ja catering -ala 
Pirjo Tuovinen puh. 044 711 5743
Niina Liukkonen puh. 050 389 3087

Tekstiili- ja muotiala
Päivi Särkkä-Lehkonen puh. 044 711 5768

Puhdistus- ja kiinteistöpalveluala
Satu Turkki puh. 044 711 5727

Elintarvikeala
Jonna Suhonen puh. 050 465 1190

Valma
Kirsi Noponen puh. 044 711 5653

 

Työelämäfoorumit Pieksämäellä

Kauppa, palvelut ja Ruokapalvelut
Hanna-Kaisa Nikkarinen puh. 050 448 5499
Tuula Eloranta puh. 044 711 5302

Taloushallinto
Tuula Eloranta puh. 044 711 5302

Sosiaali- ja terveysala
Minna Pitkänen puh. 050 389 1252

Teknologiafoorumi 
Matti Suihkonen puh. 040 305 6663

Jaa sivu