Opiskelijoita työpaikallesi

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Esedu toimii tiiviissä yhteistyössä etelä-savolaisen työelämän kanssa. Osa kaikkien tutkintojen osaamistavoitteista opitaan työpaikoilla alan työtehtäviä tekemällä. Työpaikalla järjestettävä koulutus on olennainen osa ammatillista koulutusta ja sen avulla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen on ajantasaista ja vastaa työelämän vaatimuksia.   

 

 

Meillä kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, jonka ajoitus ja pituus vaihtelevat opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan toteuttaa työpaikoilla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, tai niiden yhdistelmänä. Opiskelijalla on mahdollisuus työpaikalla järjestettävään koulutukseen myös ulkomailla. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija opiskelee yksilöllisten valintojensa pohjalta, omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Monet opiskelijat suosivat työvaltaista opiskelua oman opintopolkunsa suunnittelussa. Oman yksilöllisen opintopolun suunnitteleminen ja seuraaminen motivoivat opiskelijaa ja kannustavat osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Share This